Hoppa till innehåll

Lämplighetstester

Högre träffsäkerhet och en bättre kandidatupplevelse

Online tester rekrytering

Tester vid rekrytering

Vid somliga rekryteringar kan det finnas egenskaper eller förmågor som är extra viktiga för rollen. För att utläsa dessa i ett tidigt stadie använder vi oss av väl utvalda testverktyg. 

Rekryteringstester passar utmärkt när du har svårt att välja mellan två kandidater eller vill  förstå en kandidat mer på djupet. Genom att använda ett test kan du få hjälp att räta ut dina frågetecken eller få din bedömning av kandidaten bekräftad. 

Olika typer av tester

Personlighetstester kan ge dig insikt om en persons sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld och vilka beteendemönster som finns. 

För att ett personlighetstest ska ge en tillförlitlig bild av testpersonen, behöver den som tolkar och analyserar testet förstå hur det är uppbyggt. 

När du rekryterar till en tjänst med komplexa tekniska arbetsuppgifter kan ett testresultat verifiera en kandidats begåvning och intellektuella förutsättningar. Testet kan till exempel visa på språklig, matematisk och logisk förmåga. 

Team-tester bygger på modern forskning om vad som kännetecknar ett framgångsrikt team. Det finns viktiga grundläggande villkor som måste uppfyllas för ett teams framgångar. Sådana framgångsfaktorer inkluderar till exempel gemensamma mål, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback.

Att analysera och dra slutsatser från ett testresultat kräver en del kunskap. Därför ser vi alltid till att hålla oss uppdaterade kring den nya forskning som ständigt utmanar branschen. Vi är certifierade i flera 

 

Detta passar utmärkt när du ska rekrytera till en chefsposition och vill testa ledarskapsförmågorna, här kan egenskaper mätas och jämföras för att skapa en tydligare bild av kandidaten. 

Rekryteringstester Västerås
En objektiv och rättvis metod!

Vi på Norén & Lindholm håller dig gärna i handen när det kommer till djungeln av tester och bakgrundskontroller. Våra erfarna rekryteringskonsulter är certifierade att genomföra flertalet tester och vi kan ge dig råd kring vilket testverktyg som passar ditt företag, dina behov och hur du eller kandidaten kan använda dig av resultaten. 

Våra vänner är några av rekryteringsbranschens bästa leverantörer. Tillsammans ser vi till att skräddarsy en lösning som passar alla tänkbara utmaningar inom attraktion, urval och kandidatupplevelse. 

Vetenskapligt. Engagerande. Innovativt.

Våra lösningar är varumärkesbyggande, innovativa, engagerande och använder det bästa inom AI och psykometrisk forskning. 

% 0

Förbättrad prestation hos kandidat med

% 0

Snabbare rekryterings-process med

% 0

Ökad anställningstid med

Fördelarna med testverktyg är många, här är några:

Högre träffsäkerhet! Bättre kandidatupplevelser eftersom urvalet upplevs som mer rättvist. Ökad effektivitet, eftersom vi kan på en kompetensbaserad metod matcha rätt person till rätt tjänst snabbare. Kortare ledtider, direkt efter att ansökan kommit in tas kandidaterna vidare till steg två! 

Vill du komma igång?

Att rekrytera på egen hand tar tid och fokus från verksamheten och det är inte utan risk. En felrekrytering kan bli dyr i slutänden. Därför kan det vara en god idé att överlåta det till ett erfaret rekryteringsföretag specialiserat sig på chefer och specialister. 

Hitta din nya medarbetare