REKRYTERING

Vi älskar rekrytering och har en helhetslösning som hjälper dig att få tag i precis den kompetens du behöver. Med kundgaranti!

FÖRDELAR MED ATT TA HJÄLP MED REKRYTERING

De största fördelarna med att ta hjälp av ett rekryteringsföretag är att du inte behöver lägga tid på processer som inte är er kärnverksamhet, att du får möjlighet att nå fler än bara aktivt sökande kandidater, och naturligtvis att du lättare undviker felrekryteringar som kan kosta din organisation stora pengar.

Varför använda N&L som partner för rekryteringar?

N&L har funnits i över 10 år och vi har tillsammans en branscherfarenhet på över 50 år. Vi erbjuder en helhetslösning inom rekrytering där vi arbetar med annonserade rekryteringsuppdrag, executive search, search och headhuntinguppdrag, personlighetstester och second opinion. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder för att förstå nuvarande och framtida utmaningar när det gäller er kompetensförsörjning. Vi ser rekrytering som ett hantverk där vi är specialister så att ni kan ägna er åt er kärnverksamhet.

Eftersom vi under åren har hjälpt våra kunder att rekrytera VD:ar, ett stort antal chefer på alla nivåer, samt specialister inom alla typer av kompetensområden så kan vi stolt säga att vi bidragit till att utveckla företag och organisationer i Västmanland och Mälardalen.
Som kund hos oss får du självklart tillgång till vår exklusiva kandidatdatabas och vårt stora nätverk i regionen som underlättar arbetet för oss i sökandet efter den rätta kandidaten för er. Några av våra kunder;

VIKTIGA FRÅGOR NÄR DU VÄLJER REKRYTERINGSFÖRETAG

Att hitta rätt rekryteringsföretag är en konst i sig, men att hitta rätt företag som tar hand om VD-rekryteringar, olika typer av chefsrekryteringar eller rekrytering av specialister är desto svårare. Kraven på tjänsterna är högre och så bör även kraven vara på rekryteringsföretaget du anlitar. Nedan följer några tips som du kan använda vid val av rekryteringsföretag.

  1. Är företaget en seriös aktör? Hur länge har företaget funnits och är det ett ekonomiskt stabilt företag?
  2. Vilken kompetens finns hos rekryteringsföretaget? Är det seniora eller juniora rekryteringskonsulter. Kan företaget lämna referenser på tidigare genomförda rekryteringar.
  3. Önskar du annonsera eller är det enbart rekrytering via search, executive search eller headhunting? Undersök noggrant vad orden betyder hos respektive företag för att säkerställa vad du betalar för.
  4. Hur ser rekryteringsprocessen ut? I grund och botten är rekryteringsprocessen utformad på samma sätt hos rekryteringsföretagen, men hur varje steg i processen utförs kan skilja sig åt från företag till företag. Säkerställ vad som ingår i processen och hur mycket arbete rekryteringskonsulten gör själv. Hur genomförs intervjuerna.
  5. Hur tar företaget betalt? Ingår en komplett process från ax till limpa i priset, tar företaget betalt i förskott eller när processen är klar?
  6. Genomför rekryteringsföretaget tester?
  7. Vilka garantier lämnar rekryteringsföretaget?

VAD VI STÅR FÖR

Våra löften
Vi älskar att hjälpa människor att växa – inget annat. Vi lovar att ta fram rätt kandidat eller interimskonsultkonsult för dina behov – och att objektivt presentera dem med de professionella och personliga styrkor och svagheter som de har. Vi diskuterar alltid med dig och vi bestämmer tillsammans vilka val vi gör. Alla kandidater ska känna sig väl bemötta i av oss även om inte alla får jobbet.

Vi vågar ta ansvar
Vi vill att de företag som väljer att använda sig av oss ska känna att de vänder sig till en aktör som förstår deras verksamhet och kan vidareförmedla budskapet till de sökande som vi kontaktar och träffar i intervjuer. Därför är vi två rekryterare ute och tar kravprofil, vi träffar både tillsättande chef och någon i gruppen som man ska arbeta med. Vi är inlästa på våra kundföretag innan vi kontaktar kandidater eller kallar sökanden på intervju.

Vi vill att de företag som väljer oss ska känna att de vänder sig till en aktör som kan sin sak inom rekrytering. Därför är samtliga rekryterare hos oss erfarna rekryterare med högskoleexamina. Vi använder oss av utvalda begåvnings- och personlighetstest med hög reliabilitet och validitet.

Vi vill att de kandidater som väljer att låta oss ta del av sina CV ska känna sig säkra på att det finns sekretess och diskretion. Därför diskuterar vi inte kandidater som inte har sökt specifik tjänst med företagskunder. Därför ringer vi upp kandidater när vi tror att de kan vara intresserade av en tjänst. Därför efterlever vi PUL till punkt och pricka. Därför kan kandidater när de så önskar avregistreras ur vårt register.

Vi vill att både företagskunder och kandidater ska känna ett stöd och en säkerhet för N&L.
Detta är vad N&L anser är viktigt i vårt arbete med rekrytering. Vill ni veta mer om oss? Fråga då någon som rekryterat via oss eller någon av alla dessa som fått arbete via oss eller någon av oss på N&L.