Hoppa till innehåll

Chefsrekrytering

Specialistroller och chefer

Vårt löfte!

Vi älskar att hjälpa företag och människor att växa – inget annat. Norén & Lindholm lovar att ta fram rätt lösning för din organisation eller rätt chef för dina behov. 

För oss är det viktigt att du som kund får en så bra upplevelse som möjligt när du anförtror oss ansvaret att sköta chefsrekryteringen till ditt bolag. 

Dags att rekrytera en ny ledare?

För att attrahera rätt chefer och ledare jobbar vi med digital annonsering via vår egen webbplats, externa jobbsidor och sociala kanaler. Vi väljer noga ut de mest relevanta kanalerna så att våra lediga jobb når rätt kandidatmålgrupp. Nedan hittar du några av de branscher vi ofta rekryterar till.

Industri och tillverkning

Tillverkningsindustrin är en av Sveriges viktigaste och kanske största branscher.

IT och Teknik

En het bransch som ständigt utvecklas och förändras. Fler personer behöver komma in i IT-branschen för att vi ska kunna skapa en bättre framtid.

Bygg och anläggning

Byggbranschen behöver fler människor och speciellt fler kvinnor.

Kommunikation & marknad

Kommunikationsbranschen är en av världens mest snabbrörliga branscher, och teknikskiftet gör det omöjligt att förutsäga utvecklingen.

Ekonomi och administration

Det råder konkurrens i ekonomibranschen men behovet av utbildad och kompetent personal är samtidigt stort.

Energi och elektroteknik

Energibranschen är årligen i toppskiktet av de mest attraktiva branscherna.

Attrahera och rekrytera chefer

Identifiera potential!

Vi på Norén & Lindholm identifierar ledarskapspotential och rekryterar chefer och mellanchefer som bygger framgångsrika, produktiva och välmående team genom att skapa psykologisk trygghet i gruppen.

För att lyckas med en chefsrekrytering är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor. Vid rekrytering av chefer och bedömning av potential hos ledare genomför vi alltid arbetspsykologiska tester som mäter personliga egenskaper och kapacitet.

Rekrytera chefer
Chefsrekrytering västerås
Säkerställ en positiv kandidatupplevelse

En positiv kandidatupplevelse bygger ofta på att kandidater tidigt har en personlig kontakt in i rekryteringsprocessen. Frustration kan annars uppstå vilket gör det extra viktigt att våra rekryteringskonsulter arbetar nära rekryterande chefer så att denne får god inblick i kultur, teknik, plan framåt och andra viktiga aspekter av rollen som skall rekryteras.

Det är också viktigt att det finns en tydlig röd tråd från vad som sägs tidigt i processen till vad som sägs i intervjuer och vad som sedan upplevs in i anställningen. 

Vilken typ av chef letar du efter?

Var inte blyg. Lämna dina uppgifter här! 

Skicka ett mejl till oss så hörs vi snart!

Vi svarar vanligtvis inom 24h