Hur går processen till steg för steg

Precis som människor är unika så skiljer sig varje rekryteringsprocess åt.Vi erbjuder dig en förstklassig rekryteringsprocess, breda nätverk samt effektiva kanaler. Vi arbetar snabbt och har sedan 2005 levererat de bästa kandidaterna.

Vi erbjuder en helhetslösning inom rekrytering och ett paket som garanterar att vi når ut till rätt person kopplat till din kompetensprofil. Genom annonsering i sociala medier genererar vi högre kvalité i ansökningar och ger ett otroligt bra resultat. Digitala kanaler och sociala medier äger idag marknaden när det kommer till att attrahera rätt kandidater. Det som är N&Ls kännetecken är förutom vår gedigna erfarenhet, vår effektiva rekryteringsprocess, vårt personliga engagemang, vår passion och kärlek till det vi håller på med.

”Varje rekrytering är unik, vi ser till så att du får en
skräddarsydd plan som passar ditt företag.”  

Behovsanalys och kompetensprofilSteg 1

Nyckeln till en lyckad matchning är att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Utifrån den grundinställningen jobbar vi med behovsanalys och säkerställer att varje uppdrag optimeras och genomförs effektivt utifrån kundens önskemål. Kompetensprofilen är plattformen i rekryteringsprocessen.

Jobbsajter och målgruppsriktad annonseringSteg 2

Vi jobbar stenhårt med att attrahera kandidater till ditt företag och konvertera trafik till faktiska ansökningar från rätt kandidater. Vår metod innebär att vi annonserar brett på några av Sveriges största jobbsajter så att din tjänst exponeras till många människor. Därtill kompletterar vi inflödet av ansökningar genom attraktiva annonser i sociala medier och sökningar i vårt egna stora nätverk.

Presentation av kandidaterSteg 3

Vi presenterar de kandidater som vi bedömer bäst matcha ditt behov. Du väljer vilka av de presenterade kandidaterna som du vill träffa för intervju.

Referenser och TesterSteg 4

Vid behov erbjuder vi rekryteringstester för att ytterligare pröva kandidatens förmågor i förhållande till ditt behov. Vi säkerställer att kandidaten du väljer har goda referenser.