Rekryteringsprocess

Hur går processen till?

Precis som människor är unika så skiljer sig varje rekryteringsprocess åt. Vi erbjuder dig en förstklassig rekryteringsprocess, breda nätverk samt effektiva kanaler. Vi arbetar snabbt och har sedan 2005 levererat de bästa kandidaterna.

Vi erbjuder en helhetslösning inom rekrytering och ett paket som garanterar att vi når ut till rätt person kopplat till din kompetensprofil. Genom annonsering i sociala medier genererar vi högre kvalité i ansökningar och ger ett otroligt bra resultat. Det som är N&L’s kännetecken är förutom vår gedigna erfarenhet, vår effektiva rekryteringsprocess, vårt personliga engagemang, vår passion och kärlek till det vi håller på med.

Behovsanalys och kompetensprofilSteg 1

Nyckeln till en lyckad matchning är att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Utifrån den grundinställningen jobbar vi med behovsanalys och säkerställer att varje uppdrag optimeras och genomförs effektivt utifrån kundens önskemål. Kompetensprofilen är plattformen i rekryteringsprocessen.

Jobbsajter och målgruppsriktad annonseringSteg 2

Vi jobbar stenhårt med att attrahera kandidater till ditt företag och konvertera trafik till faktiska ansökningar från rätt kandidater. Vår metod innebär att vi annonserar brett på några av Sveriges största jobbsajter så att din tjänst exponeras till många människor. Därtill kompletterar vi inflödet av ansökningar genom attraktiva annonser i sociala medier och sökningar i vårt egna stora nätverk.

Search och testerSteg 3

I kombination med annonsering, så ingår även search efter relevanta kandidater till uppdraget. I alla våra rekryteringsprocesser testar vi också kandidaten med hjälp av personlighetsformulär och ett logiktest i syfte att tidigt upptäcka potential och prestation. Processen blir rättvis och den samlade datan blir mer relevant då en större mängd kandidater testas.

CV-utvärdering och djupintervjuerSteg 4

Vi på Norén & Lindholm granskar testresultatet och genomför CV-utvärdering och djupintervjuer.

Presentation av kandidaterSteg 5

Vi presenterar de kandidater som vi bedömer bäst matcha ditt behov. Du väljer vilka av de presenterade kandidaterna som du vill träffa för intervju.

ReferenserSteg 6

Vi säkerställer att kandidaten du väljer har goda referenser. Referenserna dokumenteras och överlämnas till er via länk.