För företag

Hur kan vi hjälpa till

Att hitta rätt samarbetspartner är en konst i sig, men att hitta rätt företag som tar hand om VD-rekryteringar, olika typer av chefsrekryteringar eller rekrytering av specialister är desto svårare.

Vårt löfte
Vi älskar att hjälpa företag och människor att växa – inget annat. Vi lovar att ta fram rätt lösning för din organisation eller rätt konsult för dina behov. Vi diskuterar alltid med dig och vi bestämmer tillsammans vilka val vi gör.

Organisation och Ledningsarbete

Ledningsarbetet utgör en central del i organisationens utvecklingspotential.
Vi hjälper er att synliggöra och medvetandegöra de kompetenser som
ni måste jobba vidare med.

Coachstöd för ansvarsrollen

Vi hjälper dig att forma och positionera en individuell utvecklingsplan. Tillsammans sätter vi upp mätbara mål, vi ger dig verktygen och metoder för nutid och framtidsfokus.

Search och headhunting

De främsta skälen till varför företag eller organisationer väljer search eller headhunting när de ska rekrytera VD, chefer eller andra företagskritiska nyckelfunktioner.

Tester och 2nd opinion

Redan för 2 500 år sedan började de gamla grekerna fundera på varför personer var olika. Våra rekryteringskonsulter är certifierade i TalentQ Dimension, TalentQ Elements och TalentQ Drives.

Utbildning & Workshops

Vi erbjuder flera olika typer av kurser inom ledarskap som leder till att medarbetarna bl.a. presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål samt trivs bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter.

Rekrytering och Bemanning

N&L har funnits i över 15 år och vi har tillsammans en branscherfarenhet på över 50 år. Vi erbjuder en helhetslösning inom rekrytering där vi tar ditt företag från start till mål.

Vi använder SRI, Scandinavian Recruitment Intelligence, som hjälper arbetsgivare att rekrytera tryggt, säkert och effektivt med hjälp av bakgrundskontroller och digital referenstagning.

En bakgrundskontroll som tillämpas i en rekryteringsprocess syftar till att ge viktiga, och kompletterande pusselbitar för att kunna göra en helhetsbedömning av en kandidat och dess lämplighet i en viss befattning.