Hoppa till innehåll

Hyr en konsult!

Interim management - Ta in en specialist som gör jobbet!

Engagemang för en unik situation

Ibland måste man få in ett utifrån-och-in-perspektiv i ledningsgruppen och organisationen. 

Flexibilitet

En konsult är självgående och behöver inte mycket arbetsledning. 

Prisvärt

Låt ditt företag fokusera på er kärnverksamhet, medan vi löser era bekymmer.

Vad är Interim management?

Förenklat innebär interim management att hyra in en specialist med vass bakgrund och tung portfölj. Interim betyder tillfällig lösning och används ofta för att täcka ett tillfälligt kompetensbehov på chefs- eller specialistnivå vid oplanerad eller planerad frånvaro hos en chef eller specialist.

Interim passar för alla företag som har ett behov av provisorisk kompetens. Någon som snabbt sätter sig in i arbetet och fokuserar fullt ut på ett fördefinierat uppdrag.

Konsultlösning eller rekrytering?

Varför Interim?

Oftast handlar det om att snabbt få in en erfaren ledare för att täcka upp för ett oplanerat resursbortfall. De flesta av våra kunder väljer att ta in en specialist i väntan på en permanent lösning. 

Hur kan en konsultlösning stötta er verksamhet?

I många fall drivs en transformation bäst av en utomstående person som under en period kan koncentrera sig på ett specifikt uppdrag. 
Verksamheten kan fortgå under tiden utan att tappa fart.
Det är en riktig win-win-situation.

Vid större förändringar

Vid expansion eller fusion. Svåra förändringsprojekt, när du vill förändra den interna kulturen i företaget. Mycket arbetsuppgifter kan delegeras, men någon måste ta besluten. En interimare vågar ta beslut och gör det snabbt. Att våga agera, vara tuffare och stå över den interna politiken och t.o.m. fungera som murbräcka i en intern konflikt kan ofta vara en viktig punkt i att driva igenom förändringar.

Vid hög arbetsbelastning

Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång. Det kan även handla om att företaget växer eller står inför ett förvärv och behöver fylla en chefsbefattning snabbt. Ibland vet företag heller inte exakt vad de behöver förändra. Man ser att något inte fungerar och att siffrorna inte stämmer, men vet inte exakt var problemet befinner sig.

Tillför kompetens och kunskap till organisationen i stort!