Hoppa till innehåll

Headhunting och search

Vi har ögon för kompetens och näsor för potential!

Search & Headhunting

Bygger på ett gediget och omfattande kartläggningsarbete som är grundläggande för en lyckad process. I varje uppdrag gör vi en kundanpassad research och kartlägger relevanta branscher och företag för att hitta rätt kandidater.

Headhunting och search

"Visade stor omsorg genom hela processen, med mycket hög professionalism."

Blev väldigt bra behandlad av Anders, och kände direkt att vi "klickade!".
Kandidat

Konfidentialitet

Vi har lång erfarenhet av Search och Headhunting och ställer höga krav på konfidentialitet, professionalism och lyhördhet.

Kandidatnätverk

Vi har ett stort kontaktnät och har över 15 års tid både byggt upp och bevarat ett värdefullt kandidatnätverk. 
 
 

Trygghet

Vi hanterar hela processen med diskretion och bevarar en hög konfidentialitet både för kunder och för kandidater. Vi är mycket måna om att känslig information inte läcker ut på något sätt och hanterar detta med yttersta noggrannhet