Hoppa till innehåll
Hem » Ökat mervärde till arbetsgivare genom säkrare rekryteringsprocesser

Ökat mervärde till arbetsgivare genom säkrare rekryteringsprocesser

  Det är ingen nyhet att konkurrensen om rekryterings- och bemanningsuppdragen är stor på dagens marknad. Det finns idag cirka 3000 registrerade rekryteringsföretag i Sverige och det tillkommer cirka 300 nya bolag varje år – och andra faller bort, så klart.

  De rekryteringsleverantörer som vill stå ut från mängden och ses som ett förstahandsval när Sveriges arbetsgivare ska välja rekryteringspartner bör ställa sig några viktiga frågor:

  • Hur gör vi just vår kund och våra kandidater mest nöjda?
  • Hur kan vi skapa mervärde i varje del av både kundresan, kandidatupplevelsen och rekryteringsprocessen?
  • Hur kan vi skapa detta mervärde utan att tappa konkurrenskraft, kvalitet eller hastighet i våra processer?

  På Norén & Lindholm har svaret på dessa frågor alltid varit enkelt: Vi slarvar inte. Vi tar inga genvägar. Vi gör ett ordentligt jobb.

  Det må låta självklart, men historien har visat att det finns många av dessa tusentals rekryteringsleverantörer som inte ser det som lika självklart. Att vara genuint noggrann i en rekryteringsprocess och urvalet av kandidater kräver både erfarenhet, tid och bra verktyg.

  I den här artikeln beskriver vi hur vi på Norén & Lindholm arbetar tillsammans med vår partner SRI för att skapa säkrare rekryteringsprocesser och hur detta skapar mervärden för våra kunder.

  Säkrare rekryteringsprocesser med bakgrundskontroller och digital referenstagning

  Det är inte heller någon nyhet att omvärldsläget de senaste åren har kastat om mycket när det gäller hur enskilda individer och verksamheter ser på den egna säkerheten – och hur arbetsgivare ser på sina anställdas säkerhet.

  Behovet av att vara extra noggrann vid verifiering av information kopplat till kandidater i rekryteringsprocesser har dessutom ökat i och med en alltmer internationaliserad värld, en utbredd gig-ekonomi med mera. Därför har vi som rekryteringsleverantör valt att lägga mycket fokus på säkerhetsarbetet i våra rekryteringsprocesser – ett mervärde där vi hoppas kunna bidra till säkrare arbetsplatser.

  För att lyckas med detta har vi valt att samarbeta med företaget SRI (Scandinavian Recruitment Intelligence) som är en av Sveriges ledande leverantörer inom det som kallas för personalsäkerhet. Norén & Lindholm har under de senaste åren använt SRI:s bakgrundskontroller och verktyg för digital referenstagning i våra rekryteringsprocesser.

  – Med hjälp av robusta bakgrundskontroller och digital referenstagning i kombinationer med olika typer av intervjuer och personlighetstester så får vi en djup och bred helhetsbild av kandidaten. Dessa många parametrar skapar en enorm trygghet när vi presenterar en kandidat för vår kund och är ett viktigt beslutsunderlag för våra kunder.

  Genom att i bakgrundskontrollen verifiera information såsom utbildning, arbetslivserfarenhet, juridiska förekomster, beteende på sociala medier, ekonomi med mera, får vi information om sådant som annars lätt förblir i det dolda. Vi minimerar risken för en felrekrytering och det innebär i dess förlängning att vi sparar både tid och pengar för vår kund genom att vara noggranna här och nu. SRI brukar prata om vikten och värdet av att vara medveten om risk, istället för att vara omedvetna – och det är något som vi verkligen har anammat, säger Niclas Skau Bardh, Partner och Senior Rekryteringskonsult på Norén & Lindholm.

  Digital referenstagning skapar snabbhet och ökad säkerhet

  Norén och Lindholm har, utöver införandet av bakgrundskontroller som ett tillgängligt och värdeskapande verktyg, även introducerat digital referenstagning i våra rekryteringsprocesser för några år sedan.

  Några av fördelarna med digital referenstagning är att ledtiden för referenstagningsprocesserna har förkortats avsevärt samtidigt som alla kandidater får samma förutsättningar genom standardiserade frågemallar.

  En annan fördel är att det digitala referenstagningsverktyget inkluderar funktionalitet för digital verifiering av identitet hos kandidater och referenter genom både BankID och så kallad IP-verifiering, något som skapar ökad säkerhet även i dessa processer.

  Positiv kandidatupplevelse och transparent process A och O

  Alla bakgrundskontroller och digitala referenstagningar sker helt transparent och i samförstånd med kandidaten som tidigt får tydlig information om att dessa insatser är en del i rekryteringsprocessen.

  Kandidaten får även både godkänna att en bakgrundskontroll genomförs, ta del av innehållet i den bakgrundskontroll som tas fram i en högkrypterad IT-miljö, samt godkänna innehållet innan arbetsgivaren får ta del av dessa uppgifter.

  – En väl genomförd bakgrundskontroll och en utförlig digital referenstagningsrapport ger ett mycket bra stöd i anställningsprocesser. Uppdragsgivaren får en djupare insikt och ett underlag att ta ställning till om varje aktuell kandidat. En transparent process som inte är och känns integritetskränkande och där vi på SRI och våra beställande kunder gör allt rätt enligt de lagar och regler som finns är A och O. Bakgrundskontrollen och den digitala referenstagningen måste, likt den övriga rekryteringsprocessen, vara en positiv och trygg upplevelse för kandidaten – man får helt enkelt inte brista i det, säger Johan Hasslert, Partner på SRI.

  – För oss var det en viktig parameter när vi tittade på vilken partner vi önskade samarbeta med. Vi anser att det är viktigt att vår process är transparent och öppen och att de kandidater som vi berör har en insikt i vad som sker. Därav känner vi oss mycket trygga med det samarbete vi har med SRI som tillgodoser just detta. Att ta beslut, oavsett beslut som måste tas, kan vara svårt. Att därför underbygga beslutsfattandet så noggrant som det bara går och med en hög säkerhetsfaktor har vi sett är en viktig del i vår bransch.

  Bakgrundskontroller och dokumenterade referenstagningar ingår i alla våra processer. Det är en av de punkterna vi inte förhandlar bort. Det är en trygghet för alla parter, för oss, för kunden och för kandidaten. För oss på Norén & Lindholm är det ett sätt att tillföra mervärde till våra kunder, avslutar Niclas Skau Bardh på Norén & Lindholm.

  För mer information kontakta gärna:

  niclas@norenlindholm.se

  johan@sri.se