Utveckla din organisation

Vårt uppdrag när vi arbetar med organisationen som objekt är att bidra med vår erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete kopplat till visions-, strategi-, värdegrunds- och kulturprocesser.

Vårt arbete med utveckling av ledningsgrupper
har fokus på ledningsarbetet där vi synliggör;
  • Utveckling av ledningsgruppens uppdraget och målsättningar
  • Utveckling av ledningsgruppens samverkan inom gruppen
  • Utveckla förmågor och medvetenhet om frågeställningar för att driva utvecklingsarbetet i företaget.

NätverketBehöver du ytterligare stöd har vi kontakt med flertalet konsulter som hjälper våra kunder.

aa
Lena Nordin-Andersson

Presentationsteknik och föreläsare. Hur gör du för att nå ut i allt brus? Verbalt, digitalt, visuellt eller skriftligt. Välkommen till min värld – en värld av kommunikation.

21
Magnus Edman

Arbetar med försäljning, målgrupps-analyser för att utröna hur man bäst når ut med sitt budskap. Hitta konkurrensfördelar samt paketera och affärsutveckla företags erbjudande.

223
John Rydenäs

Jag arbetar mest med Turnaround projects, affärsledning. Jag hjälper företagsledare att prioritera, växa och öka sin lönsamhet. Strategisk planering, utveckling av nya affärsområden samt ekonomi och finans.

konsult
Therése Berlin

Jag är certifierad coach genom ICC och jobbar utifrån- och följer ICC´s riktlinjer. Med hjälp av rätt frågor hjälper jag dig att sätta mål, hitta lösningar och komma vidare i livet. Jag utmanar dig genom att ställa frågor och hela tiden utgå från nuläge till önskat läge.

Vill du ha hjälp och utveckla din organisation?

Vi hjälper er att komma igång!Vi har erfarenhet inom följande områden:

  • Strategiskt lednings- och utvecklingsarbete.
  • Förändringsledning och förändringsprocesser.
  • Arbetet med vision, värdegrund och strategier.
  • Utveckling av affärsmodell kopplat till företagets erbjudande.
  • Strategier för utveckling av ledarskap, team och kultur.
  • Synliggöra affärskritiska roller, mål och KPI:er.
  • Metoder och arbetssätt för att synliggöra önskvärda beteende.

Ledarutveckling

Vi behöver alla ta en ledarroll vid olika tillfällen i livet. Ledarskapet synliggörs genom ditt beteende.

Läs mer
Utveckling av ledargruppen

Organisationsutveckling

Vi får din organisation att fungera som tänkt och optimalt. Det låter kanske enkelt med det är det sällan.

Läs mer
HR utveckling Västerås

HR - utveckling

Vi har gedigen erfarenhet av att bygga olika HR-processer helt efter kunders behov och önskemål.

Läs mer
Tips och råd - CV

Rekrytering & Interim

N&L har sedan 2005 levererat de bästa kandidaterna vid chefsrekryteringar och andra specialisttjänster.

Läs mer