Tester / 2nd opinion

TESTER & SECOND OPINION

Redan för 2 500 år sedan började de gamla grekerna fundera på varför personer var olika. Deras observationer har levt kvar genom årtusendena och idag är tester som mäter personlighet den vanligaste typen av tester. De används i såväl rekrytering och ledarskapsutveckling, som grupparbeten och successionsplanering.

Varför använda N&L som partner för tester, second opinion och bakgrundskontroll?
I våra rekryteringsprocesser ingår tester och formulär som en del av en helhetsbild för att bekräfta val av rätt slutkandidat. N&Ls rekryteringskonsulter är certifierade i TalentQ Dimension, TalentQ Elements och TalentQ Drives. Om du själv rekryterar nya medarbetare eller omorganiserar interna resurser, kan det vara värdefullt att kandidaterna granskas av en tredje part. Vi kan ge second opinion på den aktuella kandidatens kompetens och egenskaper. Vi erbjuder även att genomföra en noggrann bakgrundskontroll. Detta lämpar sig väl på VD, CFO eller andra företagskritiska positioner.

VÅRA TESTVERKTYG

TalentQ Dimension
Dimension är en personlighetsprofil som ger ett effektivt och lättbegriplig vetenskaplig insikt om kandidatens personlighet och fastställer 15 yrkesrelaterade egenskaper/karaktärsdrag, teamroller, försäljningsprofil, beteendetyp i arbetet, samt urspårningsfaktorer och karriärbegränsare.

TalentQ Elements
Elements är ett unikt online-test i tre delar som kan användas oavsett tjänst och på alla nivåer. Elements fastställer en persons logisk-analytiska förmåga i verbala, numeriska och spatiala sammanhang samt hur individen hanterar tidspress och stress.

TalentQ Drives
Drives är ett webbaserat formulär som fokuserar på individens värderingar och motivatorer på arbetet. Syftet är att mäta de faktorer som bidrar till att stimulera och vitalisera människor i deras dagliga arbetsliv. För att få en beskrivning av respektive test och formulär klicka på respektive test.