TalentQ Teamprofiler

Teamprofiler är ett verktyg som används för att synliggöra människors mest och minst föredragna roller i en grupp. De olika rollerna bygger på Meredith Belbins mångåriga forskning och utveckling av Belbins Teamroller. Teamprofiler genomförs i arbetsgruppen för att synliggöra medarbetarnas preferenser och genomförs digitalt.

Varför arbeta med TalentQ Teamprofiler och Norén & Lindholm?
– Mångårig erfarenhet och förståelse för människors betydelse för organisationers framgång.
– N&L förstår processupplägg och uppföljande coaching för synliga resultat.
– Synliggör vilka roller som medlemmarna i gruppen får respektive förlorar energi av.
– Ni får en Teamrapport för utvecklingsarbete i gruppen för ökad effektivitet och trivsel.

– Effektivt vid tillsättande av projektteam, förebygga och lösa konflikter, utveckla teamkänsla.

När människor får möjlighet att arbeta utifrån sina teamroller visar det på positiva resultat både kring produktivitet och effektivitet. Teamrollerna beskrivs här i tabellen.

 

 

Sammansatt Teamrapport
Den ljusgrå ramen visar de enskilda medlemmarnas initialer och de roller som de föredrar.
Den mörkgrå ramen visar de enskilda medlemmarnas initialer och de roller de ej föredrar.

Verktyget används inom
Vi använder detta verktyg i ledarutvecklingsprogram eller i grupputvecklingsuppdrag. När vi arbetar med TalentQ Teamprofiler skapar det en ökad medvetenhet kring medlemmarnas teamprofiler vilket bidrar till tydliga framsteg i samarbetet och i gruppens teamkänsla. Vi stödjer även personer i olika ansvarsroller för att utveckla förmågan skapa, utveckla och leda en arbetsgrupp.