TalentQ Drives

TalentQ Drives på individnivå

Drives är ett verktyg som används för att synliggöra människors motivatorer på individnivå på arbetsplatsen.
Motivation och engagemang upplevs som svåra att upptäcka för de flesta människor. Forskningen har under de senaste trettio åren bidraget med upptäckter som idag ger oss möjlighet att synliggöra människors drivkrafter. 

Varför arbeta med Drives och Norén & Lindholm?
– Mångårig erfarenhet och förståelse för människors betydelse för organisationers framgång.
– N&L förstår processupplägg och uppföljande coaching för synliga resultat.
– Underlag för att synliggöra och utveckla individens drivkrafter och värderingar.
– Synliggör vilka drivkrafter som är relevanta på individnivå, både heta och kalla.
– Ni får en ”Chefsrapport” för din medarbetare.
– Ni får en ”Utvärderingsrapport” med ”Hot-spots” och ”Cold-spots” för medarbetaren.
– Ni får en ”Coaching Rapport” med styrkor och utvecklingssidor för medarbetaren.
– Drives är lämplig att använda både i utvecklings- och urvalsarbete som chef.
Människors drivkrafter ligger oftast dolt för andra människor. Drives mäter och synliggör medarbetarens drivkrafter på en unik nivå som ger dig förutsättningar att stimulera och coacha hen utifrån rätt motivatorer.

TalentQ Drives mäter motivation och värderingar på inom fyra huvudområden

  • Anseende
  • Samhörighet
  • Personliga
  • Utmaning

Under varje huvudområde har motivationsforskningen synliggjort fyra drivkrafter eller motivatorer som är viktiga för medarbetaren. Det är dessa motivatorer som utgör personens specifika drivkrafter och som ger dig som ledare konkret kännedom om vad som motiverar och inte motiverar hen.

 

Verktyget används inom
Vi använder detta verktyg i ledarutvecklingsprogram, individuell chefscoaching eller i grupputvecklingsuppdrag. När vi arbetar med TalentQ Drives i grupp skapar det en ökad medvetenhet kring medlemmarnas olikheter i drivkrafter vilket bidrar till tydliga framsteg i samarbetet och i gruppens teamkänsla. Vi stödjer även personer i olika ansvarsroller för att utveckla förmågan att kommunicera och coacha sina medarbetare.