Styrelserekrytering

RÄTT KOMPETENS I ER STYRELSE

Vägen till framgång går hand i hand med en stark styrelse! Ett bra team är avgörande på alla arbetsplatser, ledningsgrupper och samma sak gäller för sammansättningen av en styrelse. En stark styrelse är en tydlig framgångsfaktor, men att få till en väl sammansatt styrelse är ingen självklarhet. Att välja ”rätt” styrelseledamöter är mycket viktigt, men att välja styrelseordförande är den viktigaste byggstenen. Vi på Norén & Lindholm brinner för att sammanföra människor och blanda samman kompetenser. Vi hjälper till att hitta rätt person till er styrelse och coachar er igenom processen.

ATT TÄNKA PÅ VID STYRELSEREKRYTERING

Orsakerna till en styrelserekrytering kan vara många och i takt med omvärldens utvecklingstakt så uppstår även många nya behov av kompetenser, ett behov av föryngring, nya profiler eller utökade kompetenser. De vanligaste områdena som styrelser idag visar sig ha en utmaning i är riskexponering och riskhantering, omvärldsbevakning, image på marknaden, strategisk talangförsörjning och hållbarhetsfrågor.

En stark rekommendation är att ha med sig företagets kultur när du söker nya styrelsemedlemmar och styrelseledamöter. Vilka kompetenser och förmågor finns idag, och vilka saknas för att skapa en helhet? Det gäller att skapa en hållbar grupp och inte enbart bra individer. Kultur, grupp och individ samspelar i alla högsta grad.

Att sedan bli invald i ett företags styrelse är inget hedersuppdrag, det är ett arbete som vilket annat avlönat arbete som helst, med ett mycket stort ansvar.

Att utifrån utmaningarna hitta en ny styrelseledamot så gäller det att våga gå utanför den egna kretsen och arbeta med en så öppen rekryteringsprocess som möjligt. Här gäller det att ha modet att utmana och ifrågasätta, våga inventera och förnya styrelsen. Även om vi tillsammans med ägare och nuvarande styrelse har ett starkt affärsdrivet nätverk. Så kan vi aldrig garantera att det inkluderar alla som matchar rollen perfekt, därför anser vi att även annonsering är ett viktigt komplement till search och kontakter i olika nätverk.

Några exempel på de olika profiler som finns i vårt nätverk.

  • Erfaren Civilekonom Med flera års erfarenhet av budgetering och ekonomisk planering och marknadsföring. Har framgångsrikt varit VD åt flera företag.
  • Projektledare En driven person som är i början av sin styrelsekarriär.
  • Head of Marketing and Sales En dynamisk person som ansvarar för hela försäljningen, från att bygga en pipeline till stängning och uppföljning med kunden.
  • Försäljningschef Med god förståelse kring hur prestation hänger samman med motivation.
  • Senior affärsinriktad konsult ytterst kompetent konsult som jobbar med olika kortsiktiga projekt inom klinisk utveckling, projekt
    ledning, teamutveckling mm.