SAMARBETE OCH SAMSPEL

Utveckling av din förmåga att samarbeta och samspela

Hur många gånger har du inte fått förklara vad du egentligen menar? Hur många gånger har du blivit förvånad över hur andra människor tog emot ditt budskap? Att kommunicera effektivt ställer krav på förståelse för människors olika beteenden och behov. Här får du garanterat svar på frågor kopplat till effektivt samspel och kommunikation med andra.

Kommunikation mellan människor är den främsta anledningen till att du lyckas i dina relationer till andra människor. Din förmåga att förstå andra och att själv göra dig förstådd bygger på dina kommunikativa skickligheter.

Sagt av tidigare deltagare

”Jag kommer ha stor användning av IDI-verktyget i mitt arbete som chef när det gäller egen ledarutveckling, grupputveckling och konfliktarbete. Bästa utbildningen jag varit på. Den här utbildningen borde ALLA chefer få gå hos oss.”

Din kommunikationsförmåga

Att utveckla din samspelsförmåga är ett grundfundament för att lyckas i din roll som kollega och chef. Med hjälp av IDI-beteendeverktyg kommer du att öppna upp många dörrar i framtida möten du kommer ha. Att lägga till IDI-verktyget i den egna verktygslådan gör stor skillnad för alla som vill utveckla sin förmåga att samspela med andra människor.

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory är ett sk 360-verktyg där du skattar ditt eget beteende och får andras upplevelse genom att sex till tio personer ger dig feedback. Arbetet genomförs digitalt och IDI är ett mycket träffsäkert i resultatåterkopplingen.

Under utbildningen går vi igenom teorierna bakom och arbetar tillsammans med övningar och praktikfall som har en tydlig koppling till dig och dina kollegor. Det är enkelt, praktiskt och ger dig stor nytta, kopplat till din utveckling för bättre samspel med andra.

Utbildningen vänder sig till

Ledningsgrupper och övriga chefer i organisationen.

Inför utbildningstillfället

Deltagaren erhåller ett förarbete som skickas till deltagaren via e-post.

Utbildningens mål

Målet är att stärka din förmåga att samspela med andra människor. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den så ger utbildningen dig verktyg för att utveckla människors kompetens och engagemang. Effektmålen beskrivs här:

  • Du blir effektivare i din roll kopplat till samspel och kommunikation med andra
  • Du lär dig läsa av människors beteenden, handlingar, kroppsspråk och uttryck
  • Du stärker dig själv genom ökad medvetenhet kring din egen påverkan på andra och du lär dig olika kommunikationsstrategier och förståelse för bakomliggande behov
  • Vid återkoppling i grupp utvecklas ni tillsammans där ni synliggör era styrkor och minskar de negativa spänningarna mellan medlemmarna i gruppen.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.