Annonserad rekrytering

REKRYTERA ENKLARE MED HJÄLP AV DIGITALA KANALER

Idag är det inte lika vanligt att rekryteringar görs via annonser i traditionellpress. Digitala kanaler och sociala medier äger idag marknaden när det kommer till att attrahera rätt kandidater för den aktuella tjänsten.

  • Kostnadseffektiv marknadsföring – Annonsen syns oftast mot den utvalda målgruppen istället för människor som inte har rätt erfarenhet för tjänsten.
  • Exponeras framför rätt publik – Den genomsnittliga svensken spenderar cirka en timme om dagen på Facebook. Genom annonsering i sociala medier kan vi kommunicera ut ett positivt budskap om företagets tillväxt.
  • Sprids vidare och genererar hög kvalité på kandidaterna – Många lyckade rekryteringar görs idag genom tips & rekommendationer från vänner och bekanta. Detta är precis vad digitala medier gör.

Det som är N&Ls kännetecken är förutom vår gedigna erfarenhet, vår effektiva rekryteringsprocess, vårt personliga engagemang, vår passion och kärlek till det vi håller på med. Exempel på kunder vi genom åren hjälpt med olika typer av chefs- och specialistrekryteringar är;