Praktiskt konfliktarbete

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Jag kommer ha stor användning av verktygen i mitt arbete som chef när det gäller konfliktanalys, konfliktutveckling och konfliktsamtal.”

Konflikthantering på arbetsplatsen är en av de situationer som många kan känna viss olust inför, då det är ett laddat ämne och som upplevs som energitagande oavsett om man är part eller medlar i en konfliktsituation. De flesta människor vi möter uppger att de önskar bli tryggare och bättre i att hantera konflikter i sin roll som chef.

Praktiskt konfliktarbete är en företagsanpassad ledarskapsutbildning som ger dig ökad kunskap om konflikter, konfliktbeteenden och konflikthantering. Med stöd av beprövade metoder inom konflikthantering stärker du din kompetens för att bemöta och hantera konflikter på din arbetsplats som chef.

Thomas Jordan, forskare i konflikthantering, Göteborgs universitet, definierar en konflikt:

”En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst
en part har önskemål som känns för betydelsefulla för
att släppas och upplever sina möjligheter att få sina
önskemål tillgodosedda blockerade av motparten.”

Utbildningen vänder sig till

Ledningsgrupper och övriga chefer i organisationen.

Inför utbildningstillfället

Deltagaren erhåller ett förarbete via e-post.

Utbildningens mål

Målet är att stärka dig i ditt konfliktarbete. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den så ger utbildningen dig verktyg för att öka din trygghet i dessa situationer. Effektmålen beskrivs här:

  • Konfliktarbete som medlare
  • Arbeta med konfliktanalys för att få ökad förståelse för situationen
  • Förstå olika konfliktbeteenden och konfliktstilar
  • Konfliktlösningssamtalets olika delar och svåra samtal i din vardag som chef
  • Att förstå konfliktutvecklingens olika steg
  • Praktisk konfliktlösning

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.