Utvecklingsverktyg

Upptäck verksamhetens fulla potential

INTERPERSONAL DYNAMICS INVENTORY

IDI är ett instrument som mäter beteende utifrån ett 360-graders perspektiv. Det andvänds både för grupp- och individutveckling. IDI mäter beteende utifrån tre, oberoende av varandra, dimensioner: Directiveness, Affiliation och Adaptability.
De två första dimensionerna ger oss svar på individens grundbeteendestil. Vi har fyra grundbeteendestilar; Relator, Motivator, Processor & Producer utifrån stilarnas styrkor.
Den tredje dimensionen mäter individens uppvisade beteende när det kommer till samspel och samverkan med andra. Här hittar vi förklaringar till effektivitet i mötet med andra i gruppen eller samarbete mellan individer. Denna dimension är en ”färskvara” och kan påverkas av varje individ när vi är medvetna om konsekvenserna av för hög och för låg adaptability.
Nytt med IDI-instrumentet:

  • Du blir effektivare i din roll med ökad förståelse för mänskligt beteende
  • Du blir bättre på att samarbeta med andra med effektiva strategier
  • Du gör din omgivning bättre genom att förstå psykologiska behov
  • Du blir mer effektiv att möta och vägleda individer i din grupp

PERSONLIGHETSUTVECKLING ”KÄRNKVALITETER”


Se video om ”Kärnkvaliteter”

Kärnkvaliteter är ett verktyg som bidrar till personlig utveckling. Verktyget hjälper dig att se att bakom egna och andras negativa sidor. Bakom varje fallgrop finns det en kärnkvalitet. Genom att förstå egna reaktioner och varför de uppstår ger du dig själv möjligheten att agera mer kreativt och mindre reaktivt i mötet med andra personer.

Människors kärnkvaliteter är egenskaper och de hjälper oss att lära känna oss själva och andra. Detta är ett enkelt och lättsamt verktyg att använda enskilt och i arbetsgruppen för att utveckla förståelse för varandra. Verktyget visar på människors olikheter utifrån tre linser; ”Det-linsen”, ”Vi-linsen” och ”Jag-linsen”.

Kärnkvaliteter presenteras som en polaritetsmodell med följande delar:

  • Kärnkvaliteter
  • Fallgropar
  • Utmaningar
  • Allergier

TALENTQ DRIVES OCH TALENTQ DIMENSIONS

För att mäta individens karaktärsdragsprofil och motivatorer på arbetet använder vi oss av samma verktyg som under rekrytering och second opinion.
Klicka nedan för att läsa mer om dem.