Ledningsgruppsutveckling

Upptäck verksamhetens fulla potential

UTVECKLING AV LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppens interna effektivitet utgör en central del för att leda organisationen utifrån uttalade nödvändigheter på kort och längre sikt. Vi bidrar till ökad medvetenhet på individ- och gruppnivå i parallella processer med ledningsgruppens arbete för att utveckla en ökad effektivitet.

Vi utgår från befintliga ledningssystem i organisationen och arbetar med enskilda ledningsgrupper i syfte att stärka gruppens kollektiva medvetenhet inom relevanta områden kopplat till ledningsarbetet. Vi kartlägger de affärskritiska kompetenser som ligger till grund för effektivt ledningsarbete.

Vårt bidrag till utveckling i ledningsgrupper

Vi stödjer ledningsgruppen i förändringsprocesser, från ett upplevt behov till genomförande, kopplat till kulturförändringar med fokus på vision, målsättningar, värdegrund, affärsidé och kompetensinventeringar. Vi har erfarenhet och kompetens kring förändringsledning.

Vi bidrar till gruppens interna effektivitet i samspelet mellan varandra. Med stöd av beteende- och kommunikationsinstrument som, IDI, Kärnkvaliteter och TalentQ Teamroller, synliggör vi olikheter och bidrar med strategier för bättre samspel i ledningsgruppen. FIRO använder vi för att beskriva grupper utvecklingsprocess och verktyg för grupputveckling.

Vi bidrar med en gemensam syn på organisationens ledarskapsplattform. Vi arbetar för ett coachande förhållningssätt tillsammans med ett situationsanpassat synsätt i ledarskapet. Med uppdrag att stärka medvetenhet och kompetens använder vi verktyg som TalentQ Drives för att synliggöra drivkrafter och värderingar. Vi arbetar med SBI-metodik för effektiv feedback, konfliktanalys/konfliktlösning för bättre konfliktarbete. Vi coachar ledningsgruppen och individerna vid behov.

Vår plattform för ledningsgruppsutveckling

Ledningsarbete leds av chefen som tar och ansvarar för beslut. Hen fastställer mål och mandat som ledningsarbetet innebär på kort och längre sikt. Ledningsarbetet ställer krav på individernas kompetens och medvetenhet i ledningsfrågor och samspel med människor inom och utanför gruppen. Tagna beslut medför förändringar som implementeras i den operativa verksamheten.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.