Ledarutveckling

Upptäck verksamhetens fulla potential

UTVECKLING AV MEDARBETARNA

Ledarskapet har fokus på utveckling av medarbetarnas förmåga och engagemang kopplat till de arbetsuppgifter som är aktuella. Forskningen har tydligt visat att människor utvecklas på uppgifter och att behoven varierar hos medarbetarna beroende på var en människa befinner sig i sin utvecklingsresa.

Medarbetarutveckling här handlar om att sätta av tid för att observera var på utvecklingsnivåerna hen befinner sig på den specifika uppgiften.

Är medarbetaren ny på uppgiften? Är medarbetaren självgående eller tveksam på uppgiften? Kanske upplever du att medarbetaren är ovillig att utföra arbetet?

Denna observation är central för att förstå vika behov hen har kopplat både till kompetens och engagemang i en specifik arbetssituation. Du får lära dig att genomföra diagnoser på utvecklingsnivå på dina medarbetare.

Du kommer utveckla din förmåga och kompetens att leda och utveckla människor situationsanpassat. För att lyckas så behöver du verktyg som utvecklar dina ledarstilar. De olika utvecklingsnivåerna har behov av olika ledarstilar.

Du får lära dig behärska de olika ledarstilarna utifrån två grundläggande beteenden i ditt ledarskap. Du kommer få praktiskt tillämpa olika ledarstilar i olika situationer för att förstå när det fungerar och inte fungerar. Dessa verktyg utvecklar din medvetenhet och förmåga att leda mer effektivt utifrån situation och individ.

Utbildningen vänder sig till

Ledningsgrupper och övriga chefer i organisationen.

Inför utbildningstillfället

Deltagaren erhåller ett förarbete via e-post inför samtliga träffar.

Utbildningens mål

Målet är att stärka din förmåga att utveckla dina medarbetares prestationer utifrån de arbetsuppgifter som är relevanta. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den så ger utbildningen dig verktyg för att utveckla människors kompetens och engagemang. Effektmålen beskrivs här:

  • Lära dig arbeta med utvecklingsnivåer kopplat till individ och arbetsuppgifter.
  • Utveckla strategier för bästa tillämpning av ditt ledarskap i syfte att utveckla individer.
  • Arbeta med utvecklade utvecklingsmallar för att stärka dina medarbetare mot självgående.
  • Få genomföra en TalentQ Drives profil kopplat till motivation och drivkrafter.
  • Få individuellt coachstöd under hela processen med fastställda avrapporteringar. Efter avslutat program får samtliga ledare/chefer kostnadsfri coaching i tre månader.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.