Organisationsutveckling

Organisation, kultur och engagemang

"Vi har tagit hjälp av N&L i arbetet med vår organisationsutveckling, bl.a. att utveckla vår vision, vår värdegrund och i rekryteringar av nyckelpersoner.
Vi arbetar nu i en process för att utveckla vår ledarskapsplattform!"

Våra organisationskonsulter samlas kring idén om att utveckla hållbara organisationer som synliggör potentialen i verksamhetsidén, skapar värde för kunderna och som bidrar till att chefer och medarbetare finner meningsfullhet, utveckling och leveranslust. Organisationsutveckling handlar om att utveckla en dynamisk kultur där förändringar bidrar till människors engagemang och företagets framgång.

Organisationsutveckling västerås

Organisationsutveckling

Vi får din organisation att fungera som tänkt och optimalt. Det låter kanske enkelt med det är det sällan.

Läs mer
Ledarutveckling Västerås

Ledarutveckling

Vi behöver alla ta en ledarroll vid olika tillfällen i livet. Ledarskapet synliggörs genom ditt beteende, dina beslut och ditt sätt att möta andra.

Läs mer
Coaching Västerås

Coaching

Strävar du efter att öka effektiviteten på team- och gruppnivå? Vi hjälper dig att bli tryggare i din ledarroll.

Läs mer

Det är ni som är kvittot på att vi gör ett bra jobb!

0

Avklarade uppdrag

0

Ledare och chefer som blivit coachade av oss

0

Nöjda kunder

Utvecklingsprocess & Utbildningar

Vi arbetar utifrån organisationen och individen i våra utvecklingsprocesser. Vi undersöker alltid företagets strategiska plattform inför ett uppdrag för att säkerställa de utvecklingskritiska faktorer som leder uppdraget mot ett önskat läge.

För att uppnå önskvärda utvecklingsmål startar vi i den organisatoriska plattformen i syfte att säkerställa värdet för både organisationen och individerna. Med underbyggda inlärningsmetoder för att främja utvecklingen i önskvärd riktning. Detta sker genom sk ”action learning” och med triangulering av coachande insatser till individ. Läs mer om vår utvecklingsprocess.

ORGANISATIONEN

Vi arbetar utifrån organisationen och individen i våra utvecklingsprocesser. Tillsammans med kunden undersöker vi alltid företagets strategiska plattform inför ett uppdrag för att säkerställa de utvecklingskritiska faktorer som leder uppdraget mot ett önskat läge.

INIDIVIDEN

I vårt arbete med att utveckla individerna i organisationen har vi ett tydligt fokus på beteenden, kompetensutveckling och personlig utveckling. De resultat vi uppnår mäter vi observerbara faktorer kring beteenden.

Organisationsutveckling Västerås
Situationsanpassat ledarskap

Utveckla din förmåga att utveckla individen med förståelse för utvecklingsfaktorer och vikten av att arbeta med ett ledarskap som möter situation och person.

Gruppledarskap

Få kunskap om gruppledarskap och gruppens utvecklingsfaser. Utveckla egna strategier för högpresterande team.

Grupp & Teamutveckling

Bidra till att din arbetsgrupp utvecklar ännu bättre samarbete genom
tydliga mål, tydliga varför och ett ökat engagemang med förståelse
för olikheter i gruppen.

Personligt ledarskap

Här synliggör du dina kvaliteter, fallgropar, dina allergier och dina egna utmaningar. Du möter Kärnkvadranten som sortera och synliggör dina egenskaper som människa.

Coachande förhållningssätt

Utveckla ett coachande förhållningssätt som ett av dina verktyg. Lär dig arbeta med GROW och effektiva frågeställning för att utveckla dina medarbetare.

Konflikthantering

Utveckla din förmåga och medvetenhet kring konfliktarbetet som chef. Lär dig göra en konfliktanalys och få verktyg för att arbeta med konfliktlösning i rollen som ledare.

Vill du att vi ringer upp?

Vill du prata med någon på N&L? Skicka bara in dina uppgifter så kommer vi snart att komma i kontakt. 

    Jag skulle vilja veta mer om: