OrganisationsutvecklingUpptäck din verksamhets fulla potential

När organisationen står inför förändring eller problem så involverar det ofta ledarskapet. Vi vet att många stöter på problem när planer ska omsättas i konkreta handlingar. Ibland är det lätt att diskutera fram en strategi men genomslaget blir inte alltid som önskat. Värderingar utarbetas, kommuniceras och förankras men effekten uteblir.

Vi bidrar med ordning och reda i de påbörjade utvecklingsprocesserna. Med stöd av utvecklade system och strukturerade metoder bidrar vi med riktning och kvalitetssäkring av organisationens utvecklingsarbete.

Chefsutbildningar & Teamutveckling

Ledarskapsutveckling

Vi effektiviserar och utvecklar din ledarroll. Vi hjälper ditt företag att utvecklas och skapar de bästa förutsättningarna för att verksamheten ska nå sina mål. Vår grundsyn på ett gott ledarskap handlar om att lyfta fram sina medarbetare, sin verksamhet och sig själv.

För att du som chef och ledare ska kunna utveckla andra framgångsrikt måste först en tydlig självinsikt och självkännedom bearbetas fram. Vidare måste en klarhet kring organisationens, gruppens uppgifter, visioner och mål kommuniceras ut på rätt sätt och förstås av alla. I våra uppdrag använder vi utvecklingsverktyg av hög kvalitet:

Personlig coaching är en process där du som blir coachad får möjlighet att utveckla dig själv i din yrkesroll, skapa mer självtillit och säkerhet.

IDI, ett beteendeverktyg för ökad kännedom om människors beteenden och behov som förbättrar samspelet mellan individer.

Genom coaching identifierar vi tillsammans den utvecklingsmöjlighet som förväntas skapa störst värde för dig och din organisation.

  • Samspel
  • Beteenden
Utveckling av ledningsgruppen

Det handlar om att arbeta fram bilder och skapa gemensamma fönster för att arbeta mer effektivt. Vi arbetar med organisationens nuläge, visionsarbete, värdegrund och önskvärda beteenden. Vi har arbetat med tusentals individer i olika ansvarsroller och hundratals ledningsgruper genom åren.

Vi bidrar till gruppens interna effektivitet i samspelet mellan varandra. Med stöd av beteende- och kommunikationsinstrument som, IDI, Kärnkvaliteter och TalentQ Teamroller, synliggör vi olikheter och bidrar med strategier för bättre samspel.

Utveckling av ledargruppen

Kurser vi på N&L erbjuder

  • Ledarutveckling
  • Individuell chefscoachning
  • Förändringsarbete
  • Personligt ledarskap
  • Team och grupper
  • Organisationsutveckling

Förändringsledning och rådgivning

Förändringsarbete tar tid, eftersom nya vanor och rutiner behöver etableras. Förändringsledning är ett tillvägagångssätt för att förflytta en organisation till ett önskat läge. Vart är vi idag och vart vill vi vara om några år. Förändringsprocesser är oförutsägbara, eftersom organisationer och individer är komplexa. Förändring kan ofta möta motstånd, eftersom det utlöser rädsla och dels för att vi gärna jobbar kvar i våra vanor.

Vår ledarskapsutbildning i förändringsledning ger dig ett metodiskt arbetssätt för att genomföra förändringar. Utbildning ger dig ett ramverk för att driva förändringen framåt och nya insikter kring vad din organisation bör fokusera på.

Förändringsledning handlar i första hand om människor – att vara och en ska se sin del i målbilden och engageras i arbetet som krävs för att nå dit.

Personligt Ledarskap. Bra och mycket inspirerande dagar som öppnade upp mina ögon för viktiga saker. Fick nya bra verktyg som var uppskattat av alla som deltog.

Dennis Pernell
Delägare, Mark AB

Hur kan vi på N&L hjälpa er utveckla er organisation?