Ledarutveckling

Ledarutveckling

Ledarutvecklingsarbetet handlar om att förstärka medvetenheten om människors engagemang kopplat till prestation och beteenden. Det handlar även om att stärka sig själv i ansvarsrollen och samspelet med andra människor. Vi har mångårig erfarenhet av ledarutveckling med fokus på beteenden. Med stöd av konkreta verktyg stödjer och utvecklar vi chefer för ett medvetet ledarskap på ett mätbart sätt.

 

 • Personlig utveckling med fokus på egenskaper, värderingar och motivationsfaktorer.
 • Utveckling mot självgående utifrån arbetsrollens affärskritiska uppgifter.
 • Kommunikation och strategier för effektivare samspel.
 • Konfliktarbete med konfliktanalys och konfliktlösning.
 • Coachingteknik och ett coachande förhållningssätt.
 • Gruppledarskap och grupputveckling.
 • Tidsplanering och prioritering.
 • Ledarskapets olika samtal.
Våra metoder är processorienterade och inlärningen är formativ och bygger på action learning med tydlig koppling till arbetssituationen.

Vi arbetar utifrån organisationen och individen i våra utvecklingsprocesser. Vi undersöker alltid företagets strategiska plattform inför ett uppdrag för att säkerställa de utvecklingskritiska faktorer som leder uppdraget mot ett önskat läge.

För att uppnå önskvärda utvecklingsmål startar vi i den organisatoriska plattformen i syfte att säkerställa värdet för både organisationen och individerna. Med underbyggda inlärningsmetoder för att främja utvecklingen i önskvärd riktning. Detta sker genom sk ”action learning” och med triangulering av coachande insatser till individ. Läs mer om vår utvecklingsprocess.

Utbildningar vi erbjuder

Situationsanpassat ledarskap

Utveckla din förmåga att utveckla individen med förståelse för utvecklingsfaktorer och vikten av att arbeta med ett ledarskap som möter situation och person.

Gruppledarskap

Få kunskap om gruppledarskap och gruppens utvecklingsfaser. Utveckla egna strategier för högpresterande team.

Grupp & Teamutveckling

Bidra till att din arbetsgrupp utvecklar ännu bättre samarbete genom
tydliga mål, tydliga varför och ett ökat engagemang med förståelse
för olikheter i gruppen.

Personligt ledarskap

Här synliggör du dina kvaliteter, fallgropar, dina allergier och dina egna utmaningar. Du möter Kärnkvadranten som sortera och synliggör dina egenskaper som människa.

Coachande förhållningssätt

Utveckla ett coachande förhållningssätt som ett av dina verktyg. Lär dig arbeta med GROW och effektiva frågeställning för att utveckla dina medarbetare.

Konflikthantering

Utveckla din förmåga och medvetenhet kring konfliktarbetet som chef. Lär dig göra en konfliktanalys och få verktyg för att arbeta med konfliktlösning i rollen som ledare.

Vill du att vi ringer upp?

Vill du prata med någon på N&L? Skicka bara in dina uppgifter så kommer vi snart att komma i kontakt. 

  Jag skulle vilja veta mer om:

  Coaching

  Strävar du efter att öka effektiviteten på team- och gruppnivå? Vi hjälper dig att bli tryggare i din ledarroll.

  Läs mer
  Chefsutbildningar & Teamutveckling

  Organisationsutveckling

  Vi får din organisation att fungera som tänkt och optimalt. Det låter kanske enkelt med det är det sällan.

  Läs mer
  Lediga jobb Västerås

  HR - utveckling

  Vi har gedigen erfarenhet av att bygga olika HR-processer helt efter kunders behov och önskemål.

  Läs mer
  Tips och råd - CV

  Rekrytering & Interim

  N&L har sedan 2005 levererat de bästa kandidaterna vid chefsrekryteringar och andra specialisttjänster.

  Läs mer