INTERIM CONTROLLER/SENIOR ACCOUNTANT

Konsultarbete i samband med införande av nya affärssystem. Löpande arbete inom redovisning, leverantörs- och kundreskontra, budget, likviditetsanalyser, moms, arbetsgivaravgifter, skatter, avskrivningar, periodiseringar, bankkontakter, rapportering till Skatteverket och SCB, månads- och årsbokslut.

Konsultarbete i samband med införande av nya affärssystem. Löpande arbete inom redovisning, leverantörs- och kundreskontra, budget, likviditetsanalyser, moms, arbetsgivaravgifter, skatter, avskrivningar, periodiseringar, bankkontakter, rapportering till Skatteverket och SCB, månads- och årsbokslut, framtagande av underlag till årsredovisning, resultatuppföljning, avstämningar och rapportering internt inom företaget samt inom internationella koncerner. Investeringskalkyler, nyckeltal, uppföljning av månadsbokslut, möten och avstämningar inom olika bolag inom koncernen. Dokumentation av affärssystem, dokumentation av interna rutiner inkl. rapportsystem inom koncernen.

Interimkonsult: 1606

Sektorer: Ekonomi/Controlling

Utbildningsnivå: Ekonomexamen, Stockholms universitet

Geografisk täckning: Södermanland/Västmanland

Vill du veta mer? Andra konsulter
[contact-form-7 id="376" title="Konsultinfo"]