INTERIM CHEF/FÖRÄNDRINGSLEDARE

Erfarenhet och kompetens från olika verksamheter, driva förändringsprojekt, implementera ny metodik och nya tankesätt, förmåga att skapa och driva nätverk på ett snabbt och självklart sätt.

Erfarenhet och kompetens från olika verksamheter, driva förändringsprojekt, implementera ny metodik och nya tankesätt, förmåga att skapa och driva nätverk på ett snabbt och självklart sätt. Arbetar med att starta upp nya strukturer och visa på resultat i form av kundnöjdhet och effektiva arbetsprocesser. Stor erfarenhet från arbete i ledningsgrupper Ledarerfarenhet både som ledare över ledare samt från ledarskap i både stora och små enheter, samtliga med kvalificerad personal. Kvalitetsutveckling/Förändringsledning: Med utgångspunkt från kundens upplevelser har ett antal projekt drivits med fokus på förbättringar. Implementering av nya mätmetoder inkl analyser har genomförts med återkoppling till kund, processförbättringar samt kulturpåverkan som resultat.

Interimkonsult: 1601

Sektorer: Verksamhetsledning, verksamhetsutveckling, förändringsledning

Utbildningsnivå: Civilingenjör, Master of Industrial Engineering and Management

Geografisk täckning: Västerås samt Mälardalen

Vill du veta mer? Andra konsulter
[contact-form-7 id="376" title="Konsultinfo"]