Kärnkvaliteter

Kärnkvaliteter för personlig utveckling

Kärnkvadranten är ett verktyg som ger en fördjupad medvetenhet om dina personliga egenskaper dessa upptäcks tillsammans med din handledare. Kärnkvadranten är en polaritetsmodell som synliggör människors:

  • Kärnkvaliteter (styrkor)
  • Fallgropar (överslag)
  • Allergier (ogillar hos andra starkt)
  • Utmaningar (egen utveckling) i det sociala samspelet.

Varför arbeta med Kärnkvadranten och Norén & Lindholm?
– Mångårig tillämpning för personlig utveckling i ett coachande förhållningssätt.
– N&L förstår processupplägg och uppföljande coaching för synliga resultat.
– Fördjupa arbets- och ledningsgrupper för ökad samspelseffektivitet.
– Fördjupad kunskap om dig själv, dina kvaliteter, fallgropar, allergier och utmaningar.

Kärnkvaliteter (styrkor) är de egenskaper som är en naturlig del av dig som människa. Det är det som man omedelbart associerar med dig t ex. omtänksam, handlingskraftig eller strukturerad för att nämna några.

Fallgrop (överslag) hamnar du i när det blir för mycket av det goda, när dina kärnkvaliteter överdrivs eller används omedvetet. En handlingskraftig person upplevs som t ex pushig. Fallgropen väcker ofta irritation hos andra människor.

Allergier (ogillar hos andra) är beteenden hos människor i din omgivning. Dessa ger dig starka reaktioner som du undviker och som utlöser omedelbara negativa reaktioner som är kopplade till din fallgrop. Medvetenheten kring allergiernas koppling till din kärnkvadrant ger dig de största och mest effektiva insikterna för dig som människa.

Utmaning (egna utvecklingen) är ofta något som du vid tillfälle har fått höra från människor i din omgivning. Det betyder inte att du har förstått hur du ska förhålla dig till det. Vi har inbygda hinder kopplat till våra allergier som påverkar tanke och känsla som stoppar oss från att utveckla denna del av oss själva.

Verktyget används inom  
Vi använder detta verktyg i ledarutvecklingsprogram, individuell chefscoaching eller i grupputvecklingsuppdrag. När vi arbetar med Kärnkvadranten i grupp skapar det en ökad medvetenhet kring medlemmarnas olikheter i beteenden vilket bidrar till tydliga framsteg i samarbetet och i gruppens teamkänsla. Vi stödjer även personer i olika ansvarsroller för att utveckla medvetenheten och förmågan att kommunicera och samspela med andra människor.