Verkstadschef till tillverkningen på Bränslefabriken, Westinghouse

Organisationen för bränsle inom Westinghouse i Västerås ansvarar för hela kedjan från försäljning till utveckling och tillverkning av kärnbränsle och styrstavar. Verksamheten har en mycket god beläggning för utveckling och produktion till kunder runt om i världen. Bränslefabriken i Västerås startade 2020 en mycket ambitiös femårsresa kallad Future Factory. Här finns möjligheten att leda stora strategiska förändringar i kombination med pulsen från en spännande produktion!

Vill du jobba i en senior chefsroll i produktionen med medarbetarutveckling, Lean Manufacturing och digitalisering i vår spännande produktionsanläggning? Då ska du söka!

Organisationen
Vår vision är att vara världens säkraste och mest effektiva bränslefabrik! Ledare som skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas leverera löpande resultat och ständigt förbättra verksamheten är en av de viktigaste faktorerna för att nå dit. Den här rollen gäller vår konvertering som är en våtkemisk process och startskottet i hela vårt produktionsflöde. Det är en senior chefsroll med fokus på strategisk utveckling av verkstaden. Du ingår i Ledningsgrupp Produktion med fem andra verkstadschefer som totalt ansvarar för nio verkstäder.

Konverteringen är en kritisk del av vår verksamhet med högt ställda krav och en stor mängd aktiviteter, utmaningar samt initiativ avseende säkerhet, processautomation samt kvalitets- och leveranskrav. Till din hjälp har du en underställd produktionsledare med personalansvar för 25 personer i produktionen, samt en produktionsutvecklare som stöttar verksamheten operativt i teknik- och logistikrelaterade frågor. Utöver detta har enheten även en tvärfunktionell taktisk ledningsgrupp med deltagare från säkerhets-, underhålls- och kvalitetsavdelningarna, som stöttar din verksamhet.

Hur ser din arbetsdag ut?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda din verksamhet på kort och lång sikt så att produktionsutfall sker säkert, med rätt kvalitet och enligt givna produktionsplaner. Du har personal- och budgetansvar och säkerställer att rätt resurser finns på plats för att klara enhetens leveransåtaganden. Du leder enhetens tvärfunktionella ledningsgrupp mot operativa mål på daglig basis och taktiska mål på veckobasis. Du medverkar i den dagliga styrningen där du själv, eller tillsammans med en kunnig specialist agerar på eventuella störningar eller händelser. Vi har massvis på gång och för att klara ökande volymer och nya produkter framåt ligger stort fokus på att följa upp och höja TAK/OEE, samt leda avdelningens resa mot Future Factory, med lean som kultur. Eftersom vår verksamhet styrs av strålskyddslagstiftning ingår även en viss mängd myndighetskontakt.

Vem trivs här?
En person som gillar utmaningar och har kapacitet att klara ett högt inflöde av nya operativa frågor, parallellt med strategisk ledning får roligt här! Vi söker dig som har viljan och förmåga att inspirera och motivera din omgivning och som sätter säkerhets-, kvalitets- och leveransmål i fokus. Tillbaka får du en stabil, trygg arbetsgivare, frihet och mandat att själv leda din verksamhet och så klart möjligheten att vara med på en väldigt spännande resa. Du är en god representant för företaget, en trygg ledare som har en stark vilja att ta ägarskap och utveckla verksamheten i linje med företagets mål och strategi. Vi värdesätter att du är strukturerad, effektiv och har god prioriterings- och beslutsförmåga. Att kunna tänka om och bygga organisationen för att kunna hantera både operativa och strategiska frågor samtidigt kommer få dig att lyckas! Du får energi av kombinationen mellan tekniskt komplicerade uppgifter och pulsen från produktion.

Avseende din formella kompetens och bakgrund, tror vi att du har en högskoleutbildning i grunden eller motsvarande erfarenhet. Du har minst två års chefserfarenhet från en tillverkande miljö och har tidigare arbetat med Lean. Du behärskar svenska och engelska väl, både muntligt och skriftligt.

Om företaget Westinghouse Electric Company är pionjär inom kärnkraftsteknologi och har 9000 medarbetare i 19 länder. Westinghouse teknik ligger till grund för närmare hälften av världens kommersiella kärnkraftverk i drift och idag bygger vi även flera nya reaktorer. Vår svenska verksamhet grundades 1969 och integrerades i Westinghousekoncernen år 2000. Idag levererar vi kärnbränsle samt produkter och tjänster inom automation, underhåll, provning och avveckling för kunder runt om i världen. I Sverige är vi ca 900 medarbetare i Västerås och Täby. Läs gärna mer om oss på www.westinghousenuclear.com

I alla N&L’s rekryteringsprocesser blir du testad. Både på ett logiskt och personligt plan. Med hjälp av Alva Labs genomför vi en objektiv rekryteringsprocess. Testerna tar ungefär 10-20 minuter vardera.

Låter detta intressant för dig? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan, gör detta senast den 9:e maj. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders Råberger hos Norén & Lindholm på 070-77 88 743.

Varmt välkommen med din ansökan!