Chef för Verksamhetsutveckling på Bränslefabriken inom Westinghouse

Den svenska bränsletillverkningen – Fuel Manufacturing ligger på Finnslätten i Västerås. Anläggningen har över 400 anställda och tillverkar bränsle för både kok- och tryckvattenreaktorer. Här finns också fabriksadministration och alla funktioner inom bränsleteknik. Nuclear Fuel Factory i Västerås är koncernens centrum för kokande vattenreaktorteknik.

Fuel Manufacturing / Bränslefabriken har påbörjat en transformationsresa med fokus på produktivitet, ledtidsförkortning, säkerhet, riskhantering, kostnadseffektivitet och driftsäkerhet vilket blir ett spännande uppdrag för den verksamhetsutvecklingschef som vi nu söker.

Som chef för verksamhetsutvecklingen har du totalt ansvar för bränslefabrikens avdelning för verksamhetsutveckling som ansvarar för att leda och stötta vägen mot en helautomatiserad digitaliserad Bränslefabrik. Detta sker genom att driva optimering av fabrikens flöden både genom att utforska möjliga nya tekniker samt driva implementation av nya arbetssätt/processer för att övervaka, supportera och ständigt förbättra kvalitets- och tillverkningsprocesserna.

Nu söker vi dig som kan fortsätta att leda arbetet med en tydlig plan, där investeringar mot Industri 4.0 och en attraktiv produktportfölj som växer är betydande delar.

Du kommer ha en roll där du tillsammans med ditt team aktivt leder och stöttar Bränslefabriken att effektivt och säkert nå effektiviserings-, automatiserings- och ledtidsmål. I rollen som chef för verksamhetsutveckling rapporterar du till Managing Director för Bränslefabriken och är en del av den strategiska ledningsgruppen för fabriken. Du leder ett team om ca 6 personer.

Mer konkret innebär rollen ansvar för

  • Leda och ansvara för ditt och teamets genomförande av definierade verksamhetsutvecklingsprojekt. Ta ägarskap för strategiprocessen och stötta organisation/ledning genom denna process.
  • Stötta organisation och ledning för att designa effektiva värdeflöden, visualisera styrning, skapa standardarbeten samt snabbt kunna identifiera avvikande flöden. De leder detta arbete tillsammans med organisation och säkerställer ägarskap i linjen för att förbättra flödena. Processmetodologier som används är tex LEAN, Six Sigma och Kaizen.
  • Inom teamet finns ansvar för utbildningskoordinering och utveckling av utbildningsprogram.
  • Omvärldsbevaka nya tekniker och ha ett tätt samarbete med teknikorganisationerna för att tidigt identifiera vilka tekniker som kan bidra till fabrikens effektivisering.

För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har ett stort engagemang och nyfikenhet för optimering och driver detta utifrån ett helhetsperspektiv. Du har stor integritet och kan se problem och frågor utifrån flera perspektiv. Med en förmåga att både vara lyhörd och kommunicera tydlighet och syfte får du framdrift i förändringsarbete.

Din bakgrund är viktigt för oss. Du är redan i dag en erfaren chef och ledare med ett stort engagemang och hög kompetens att leda en organisation i tillverkande industri mot automatisering och digitalisering. Du har provat på att leda verksamhetsutveckling/operational excellence och det är då viktigt att det skett inom tillverkande industri, idealt så har du lett ett större transformationsprogram med påvisade goda resultat. Vi vill att du har en teknisk utbildning på civilingenjörsnivå eller liknande. 

Westinghouse är ett globalt företag och världsledande inom kärnkraftsteknik, med över 10 000 anställda i 19 länder. Westinghouse Electric Sweden är koncernens kompetens- och utvecklingscenter för kokande vattenreaktorteknik och verkar samtidigt inom områdena kärnbränsle, kärnautomation, kärnkrafts- och kärnkraftverk.
Verksamheten i Sverige grundades 1969 som ASEA Atom och integrerades i det amerikanska företaget Westinghouse Electric Company år 2000. Idag har företaget mer än 50 års erfarenhet från kärnkraftsindustrin och cirka 900 anställda i Västerås och Täby. Läs gärna mer om oss på www.westinghousenuclear.com/sweden.

I alla N&L’s rekryteringsprocesser blir du testad. Både på ett logiskt och personligt plan. Med hjälp av Alva Labs genomför vi en objektiv rekryteringsprocess. Testerna tar ungefär 10-20 minuter vardera.

Låter detta intressant för dig? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan, gör detta så fort som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Marie Lindholm hos Norén & Lindholm på 070-77 88 156.

Varmt välkommen med din ansökan!