Underhållsingenjör till Westinghouse Bränslefabrik

Nu behöver Westinghouses enhet för utrustningsförvaltning förstärka med en underhållsingenjör med huvudsaklig inriktning mot kutsverkstaden. Enheten består idag av fem utrustningsansvariga, två Teknikgruppchefer med personalansvar för Underhållsingenjörer inom områdena URAN (Uranförande verkstäder) respektive MEK (Icke uranförande verkstäder och mekaniska verkstäder). Totalt på enheten finns idag 13 underhållsingenjörer och fyra konsulter. Enheten ansvarar för att Bränslefabrikens produktionsutrustning har tillräcklig funktionalitet, kapacitet och tillgänglighet för att kunna leverera den produktionsvolym Westinghouse har lovat. 

Inom gruppen Underhållsingenjörer finns olika huvudområden definierade, t.ex. Verkstadssupport, Teknisk dokumentation, EHS (Miljö, Hälsa & Säkerhet). Rollen Underhållsingenjör innebär en mycket stor bredd vad gäller tekniska arbetsuppgifter, men tyngdpunkten kan variera beroende på roll och individ. De senaste åren så har stort fokus legat på förbättringsarbete generellt med större inslag av strategi, visualisering och effektivisering. Kutsverkstaden BPA har ett omfattande investeringsprogram planerat de närmsta fem åren, vilket dessutom är en viktig del i fabrikens transformationsplan.

Dina arbetsuppgifter
Du förväntas genomföra analyser, ta fram planer och åtgärdsförslag samt genomföra eller stötta arbete kring identifierade ändringar/förbättringar för att utrustningen och tillhörande processer ska motsvara gällande kravbild. Arbetet innefattar till exempel att på egen hand och/eller tillsammans med andra ta fram: UH-planer, reservdelar, UH- och utrustningsinstruktioner, serviceavtal och att säkerställa att utrustning hanteras med beaktande av t.ex. strålsäkerhet, arbetarskydd och miljöpåverkan. Vidare så ska en Underhållsingenjör fortlöpande utbilda underhållspersonal, operatörer och annan berörd personal inom området. 

Beroende på uppgiftens karaktär och resurstillgång för tillfället kan du ha olika roller i ditt arbete t.ex. utförare, projektledare, projektmedlem i investeringsprojekt alternativt beställare mot andra interna enheter eller externa leverantörer. Därför varierar graden av delaktighet och kan vara allt från enklare granskning till att leda hela ändringsarbetet. Underhållsingenjörer är ofta även samordnande eller bollplank gentemot många andra avdelningar, t.ex. Underhåll, Hälsa, Miljö & Säkerhet, Kvalitet eller Produktion och du kommer därför att ha många olika kontaktytor.

Som Underhållsingenjör behöver du ha grundläggande teknisk kompetens. Denna kompetens behöver sedan kontinuerligt hållas uppdaterad och utvecklas genom att arbeta med ständiga förbättringar gällande utrustningar och att uppdatera/ta fram/granska olika dokument.

Det dagliga arbetet leds och fördelas av Teknikgruppchefen i samråd med utrustningsansvarig eller systemansvarig för respektive verkstad.

Din bakgrund
Civil- eller högskoleingenjör, med dokumenterad erfarenhet av produktion, teknik eller underhåll. Alternativt praktisk gymnasieexamen kompletterat med längre erfarenhet av tekniskt arbete med stora inslag av förbättringsarbete och löpande uppföljning och samordning.

Övriga kunskaper:

  • Du är en ansvarstagande person med god vana av att samordna människor för att lösa uppgifter/uppdrag.
  • Du är även noggrann, har ett strukturerat arbetssätt, är flexibel samt har en god  dokumentationsförmåga.
  • Du tycker om ett högt tempo och har ett engagerande/entusiasmerande sätt.
  • Du kommunicerar flytande på svenska och engelska både i tal och skrift och har goda kunskaper i Office paketet.
  • Det är meriterande med erfarenhet av WSEs arbete kring säkerhetsdokumentation och ändringshantering.
  • Det är meriterande med erfarenhet av arbete i arbetsordersystem, företrädesvis SAP.
  • Du har god kännedom om industriella processystem och komponenter samt har god vana att jobba med leverantörer och entreprenörer för att nå uppsatta mål. Erfarenhet av projektering och idrifttagning av maskiner och system är meriterande.

Om Westinghouse
Westinghouse Electric Company är pionjär inom kärnkraftsteknologi och har 9000 medarbetare i 19 länder. Westinghouse teknik ligger till grund för närmare hälften av världens kommersiella kärnkraftverk i drift och idag bygger vi även flera nya reaktorer. Vår svenska verksamhet grundades 1969 och integrerades i Westinghousekoncernen år 2000. Idag levererar vi kärnbränsle samt produkter och tjänster inom automation, underhåll, provning och avveckling för kunder runt om i världen. I Sverige är vi ca 900 medarbetare i Västerås och Täby.
Läs gärna mer om oss på www.westinghousenuclear.com.

Placeringsort: Tjänsten är placerad i Västerås

I alla N&L’s rekryteringsprocesser blir du testad. Både på ett logiskt och personligt plan. Med hjälp av Alva Labs genomför vi en objektiv rekryteringsprocess. Testerna tar ungefär 10-20 minuter vardera.

Låter detta intressant för dig? I denna rekrytering samarbetar vi med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se snarast. Urval och intervjuer sker löpande så se till att söka tjänsten omgående. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Marie Lindholm hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88.

Varmt välkommen med din ansökan!Vi på Norén & Lindholm vill ge dig bäst möjliga besöksupplevelse, därför använder vi cookies.