Gruppchef Redovisning till Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Välkommen!

Vi söker nu en gruppchef till Redovisning på Riksbyggen servicecenter i Västerås, med fokus på utveckling och kvalitet. Inom Riksbyggen servicecenter finns tre geografiska enheter. Bostadsadministration, Ekonomiadministration och Redovisning i Västerås, Kundtjänst i Kalmar samt Personaladministration i Östersund.

Vad ska du göra?
Som gruppchef är du delaktig i uppbyggnad och utveckling av verksamhetsområdet. Du ansvarar för att processerna i din grupp fungerar enligt uppsatta rutiner och för arbetet med ständiga förbättringar av dessa. Du har personalansvar för medarbetare som du leder och coachar för att de ska utvecklas både som personer och i sitt arbetssätt. I ditt ansvar ingår att löpande följa upp att gruppen levererar enligt uppsatta mål. Du genomför medarbetar- och lönesamtal. Du har budget och resultatansvar för din arbetsgrupp.

Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet och bidrar på så sätt till servicecentrets utveckling och ansvarar för att Riksbyggens policys, mål, riktlinjer och rutiner följs i den dagliga verksamheten. Du är med och påverkar och förankrar förändringarna i processerna mot processansvariga. Gruppchefen rapporterar direkt till verksamhetschefen.

Vem är du?
Du är en erfaren ledare, har en god förståelse för redovisning och har en för uppgiften relevant utbildning eller erhållit motsvarande erfarenhet genom flera års arbetslivserfarenhet.

Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen är du proaktiv, målinriktad och tydlig kring målsättningar och förväntningar på medarbetare och verksamhet. Du är kommunikativ och skapar en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit, samarbete, respekt och lyhördhet. Engagemang och delaktighet skapas genom att du ger stöd och visar omsorg om medarbetarna så att de kan och vill använda och utveckla sin fulla potential. 

Service är viktigt för dig och du har känsla för kundens interna såväl som externa behov. Har du arbetat med fastighetskoncerner är det meriterande. Det är också en fördel om du arbetat med någon form av internkontroll och granskning av processer för att minimera risker och säkerställa leveranser. Du delar Riksbyggens grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människan i centrum och att verka för en hållbar utveckling

Låter detta intressant för dig?
Din ansökan skickar du in genom att klicka här eller på knappen nedan. Frågor om tjänsten besvaras av Anna Hemmingsson hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88. Välkommen med din ansökan senast den 1 juli 2018. Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se under Jobb & Karriär.

Välkommen!

Ansök här