Interpersonal Dynamics

Interpersonal Dynamics Inventory 360

IDI är ett beteendeverktyg som mäter och synliggör människors beteenden med mycket hög precision. Verktyget mäter beteende utifrån tre oberoende dimensioner:
Directiveness, Affiliation och Adaptability som förklarar beteenden och behov på ett pedagogiskt, enkelt och utvecklande sätt på både individ och gruppnivå för ökad samspelseffektivitet. Verktyget är ett sk 360-verktyg för egen och andras uppfattning.

Varför arbeta med IDI och Norén & Lindholm?
– Bygger på mångårig svensk forskning med hög reliabilitet och hög validitet.
– N&L förstår processupplägg och uppföljande coaching för synliga resultat.
– Utveckla arbets- och ledningsgrupper för ökad samspelseffektivitet.
– Få ökad förståelse för människors olika beteenden och behov.
– Förstå hur det egna beteendet påverkar andra människor.
– Få verktyg som utvecklar samarbetet med andra människor.

Människors grundbeteende beskrivs med stöd av två dimensioner.
Directiveness: människors strävan efter att aktivt påverka andra människor.
Affiliation: människors strävan efter känslomässighet i relationer till andra.

Grundbeteendeprofiler:
Relator, Motivator, Processor och Producer.

Människors anpassade beteende mäts och beskrivs med adaptability.
Adaptability utgör grunden för ett mer effektivt samarbete med andra. Detta är skillnaden mellan förståelse för olikheter och den egna förmågan att samspela med andra och utgör den stora skillnaden mellan IDI och andra beteendeverktyg. För mer information om verktyget som är ISO-certifierat: Läs vidare på www.idi.se

Verktyget används inom
Vi använder detta verktyg i ledarutvecklingsprogram, individuell chefscoaching eller i grupputvecklingsuppdrag. När vi arbetar med IDI-verktyget i grupp skapar det en ökad medvetenhet kring medlemmarnas olikheter i beteenden vilket bidrar till tydliga framsteg i samarbetet och i gruppens teamkänsla. Vi stödjer även personer i olika ansvarsroller för att utveckla förmågan att kommunicera och samspela med andra människor.