RÄTT LÖSNINGAR VID BEHOV

Vi har interimskonsulter med spetskompetens som kan hjälpa er under kortare utvecklingsfaser, vid oväntade förändringar eller andra tillfälliga behov.

TILLFÄLLIGT BEHOV – RÄTT INTERIMSLÖSNING

Det finns många orsaker till att företag eller organisationer har ett tillfälligt personalbehov av en VD, chef eller specialistkompetens. Det kan vara arbetstoppar, hastigt uppkomna personalförändringar, föräldraledighet, samgående eller uppköp.

Varför använda N&L som partner för interimslösningar?
Vi har under lång tid hjälpt våra kunder med chefs- och specialistrekryteringar och ur detta växte det fram ett behov hos våra kunder att även N&L kunde hjälpa till med tillfälliga lösningar innan rekryteringen var klar. Våra kunder vänder sig till oss för att vi förstår skillnaden mellan att anlita interimskonsulter och att rekrytera fast personal. Det skiljer sig i såväl arbetssätt som urval.

Vill du bli Interimskonsult? Läs vanliga frågor angående interimsuppdrag här