Engagemangsmätning

”Thomas Engage” engagemangsmätning i organisationen


Organisationens framgång är till stor del ett resultat av dess förmåga att uppmärksamma behov internt och förändringar externt. Med hög nivå på leveransen, med relevanta system och tillsammans med effektiva processer skaffar man sig konkurrensfördelar på marknaden.
Engagerade människor agerar utifrån organisationens vision, mål, värdegrund och uppvisar beteenden som bidrar till en positiv engagemangskultur i organisationen.

Varför arbeta med Thomas Engage och Norén & Lindholm?
– Mångårig erfarenhet och förståelse för människors betydelse för organisationers framgång.
– N&L förstår processupplägg och uppföljande coaching för synliga resultat.
– Underlag för att synliggöra och utveckla engagemangskulturen i organisationen.

– Synliggör nivåer av engagemang på grupp, avdelning och som organisation.
– Rekommenderade åtgärder för chefer. Kvalitativ feedback från öppna frågeställningar.

Thomas Engage genomförs digitalt
N&L hjälper organisationer att utvärdera och kartlägga engagemangsnivåerna i organisationen. Vi identifierar olika styrkeområden och sårbarhet hos team, avdelningar eller regioner och mäter engagemangsnivåerna så ni kan identifiera de grupper som behöver stöd. Thomas Engage synliggör medarbetarnas engagemang i sju nyckelfaktorer för framgång.

 

Verktyget används inom
Vi använder detta verktyg i uppdrag inom organisationer som önskar få ordentlig koll på medarbetarnas engagemangsnivåer på grupp, funktion, avdelning eller organisationsnivå. Det är ett effektivt och enkelt verktyg för att arbeta i benchmarkingupplägg och öka medvetenheten kring skillnader mellan olika enheter i samma organisation. Vi stödjer även personer i olika ansvarsroller för att utveckla medvetenheten och förmågan att stärka upp engagemanget som en prestationsförstärkning.