Energiengagemang

EnergiEngagemang

EnergiEngagemang är en oberoende systemleverantör som erbjuder sina Kunder nyckelfärdiga och skräddarsydda solelanläggningar i totalentreprenad. EnergiEngagemang projektleder och sköter all koordinering med elcertifikat, ursprungsgarantier, kontakt med nätägare mm.

Kunden får en nyckelfärdig solelanläggning, driftsatt, inkopplad testad och klar. Våra lösningar skräddarsys alltid för att säkerställa att Kunden får maximal ekonomisk nytta av investeringen.
Läs mer på www.energiengagemang.se

Lediga jobbVar med och gör skillnad!

EnergiEngagemang lägger stor vikt vid kunskap om solel men även elmarknaden i sin helhet. På detta sätt agerar vi som en långsiktig partner till våra Kunder där leveransen av solelanläggningen är första steget, vilket sedan följs av ett ägande under anläggningens livstid (+30 år) där kunskap om elmarknadens regler och möjligheter tillhandahålls våra Kunder så att anläggningens ekonomiska nytta kan maximeras.

EnergiEngagemang är Sveriges femte största solelinstallatör och har sina rötter i Stallarholmen, Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Vi har även kontor i Hörby i Skåne och i Göteborg. EnergiEngagemang har sedan 2012 installerat solenergilösningar till både privatpersoner och företag. De senaste åren har vi specialiserat oss mot lantbruk och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring stora projekt.