Coaching

Grupputveckling västerås

CoachingHur blir vi bättre än vad vi redan är?

De flesta människor med en ansvarsroll behöver, från tid till annan, ett bollplank. Våra chefscoacher har mångårig erfarenhet av egna ansvarsroller och coaching. Processen är uppbyggd utifrån klientens behov och utmaningar i den egna ansvarsrollen.

Uppstartsmötet är kostnadsfritt och sker via telefon eller fysiskt möte. Ett normaluppdrag utgörs av 6 – 8 träffar där varje träff uppgår till två timmar. Coachingen startar i ämnen som klienten själv lyfter upp utifrån sin chefsroll. Tiden mellan träffarna är ca 3 veckor. Klienten ansvarar till 100% för den egna utvecklingen genom sina aktiviteter.

Vi har genomfört uppdrag med fokus på:

  • Strategier för egen tidsplanering och kommunikativ förmåga.
  • Strategier för att hantera utmanande/svåra samtal.
  • Strategier för att möta andra människors behov och beteenden i det dagliga ledarskapet.
  • Förståelse för grupputveckling och strategier att leda arbetsgrupper.
  • Ökad medvetenhet om egna kvaliteter, fallgropar, allergier och utmaningar.
  • Försäljningsledning kopplat till tjänsteförsäljning med komplexa köp/beslutsprocesser och säljprocesser.

Vi använder ett digitalt coachstöd, HR2 Mentor, för målsättning, reflektion, utveckling och uppföljning kopplat till de aktiviteter som uppstår i processen. Detta bidrar till att vi har en dialog mellan träffarna och att processen och resultaten synliggörs.

Ledarutveckling

Vi behöver alla ta en ledarroll vid olika tillfällen i livet. Ledarskapet synliggörs genom ditt beteende.

Läs mer
Utveckling av ledargruppen

Organisationsutveckling

Vi får din organisation att fungera som tänkt och optimalt. Det låter kanske enkelt med det är det sällan.

Läs mer
HR utveckling Västerås

HR - utveckling

Vi har gedigen erfarenhet av att bygga olika HR-processer helt efter kunders behov och önskemål.

Läs mer
Tips och råd - CV

Rekrytering & Interim

N&L har sedan 2005 levererat de bästa kandidaterna vid chefsrekryteringar och andra specialisttjänster.

Läs mer

Står du inför kluriga beslut och skulle behöva coaching?