Coachande förhållningssätt

Ett coachande förhållningssätt

Ett coachande förhållningssätt är en del av ledarskapet och syftar till att frigöra människors potential som är baserat på frivillighet mellan parterna. Fokus har ett framåtperspektiv och är lösningsorienterat med uppsatta mål och utmaningar inom det yrkesmässiga och personliga området.

Det coachande förhållningssättet bygger både på process- och fackkunskap. Det handlar om att frigöra människors potential – inte om att reparera trasiga individer att ta fram det bästa ur dem.

Det coachande förhållningssättet är uppbyggt kring ett flertal redan existerande discipliner såsom terapi, organisationspsykologi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, vägledning, gestaltpsykologi och idrottspsykologi.

I utbildningen kommer du få professionell coaching och praktisera olika typer av frågor i syfte att utveckla dina medarbetare. Du får även tillfällen att öva på lyssnartekniker. I utbildningen får du även genomföra TalentQ Drives profil för att öka din egen medvetenhet kring människors drivkrafter, motivatorer och värderingar.

Utbildningen vänder sig till

Ledningsgrupper och övriga chefer i organisationen.

Inför utbildningstillfället

Deltagaren erhåller ett förarbete via e-post inför träffen.

Utbildningens mål

Målet är att stärka ditt coachande förhållningssätt i din nuvarande ledarroll. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den, ger utbildningen dig verktyg för att utveckla din coachande förmåga. Effektmålen beskrivs här:

  • Lära dig grunderna i det coachande förhållningssättet.
  • Ta del av frågemetodik kopplat till det coachande samtalet.
  • Bli medveten om de olika lyssnarnivåerna.
  • Praktiskt arbeta i övningar för att tillämpa grundläggande coachsamtal.
  • Få genomföra en TalentQ Drives profil kopplat till motivation och drivkrafter.
  • Få individuellt coachstöd under hela processen med fastställda avrapporteringar. Efter avslutat program får samtliga ledare/chefer kostnadsfri coaching i tre månader.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.