Vem sitter i din styrelse?

Vi brinner för att sammanföra människor. Vi hjälper dig att hitta rätt styrelsemedlemmar!

Rätt kompetens i styrelsen

Ett bra team är avgörande på alla arbetsplatser och ledningsgrupper och samma sak gäller för sammansättningen av en styrelse. En stark styrelse är en tydlig framgångsfaktor, men att få till en väl sammansatt styrelse är ingen självklarhet. Att välja ”rätt” styrelseledamöter är mycket viktigt, men att välja styrelseordförande är viktigast av allt. Ordföranden påverkar i hög grad företagets framgång.

Det är också viktigt att ha med sig företagets kultur när du söker nya styrelsemedlemmar styrelseledamot. Vilka kompetenser och förmågor finns idag, och vilka saknas för att skapa en helhet? Det gäller att skapa en bra grupp och inte enbart bra individer. Kultur grupp och individ samspelar i alla högsta grad.

Att sedan bli invald i ett företags styrelse är inget hedersuppdrag, det är ett arbete som vilket annat avlönat arbete som helst, med ett mycket stort ansvar.

Orsakerna till en styrelserekrytering kan vara många och i takt med omvärldens utvecklingstakt så uppstår även många nya behov av kompetenser, ett behov av föryngring, nya profiler eller utökade kompetenser. De vanligaste områdena som styrelser idag visar sig ha en utmaning i är riskexponering och riskhantering, omvärldsbevakning, image på marknaden, strategisk talangförsörjning och hållbarhetsfrågor.

Att utifrån utmaningarna hitta en ny styrelseledamot så gäller det att våga gå utanför den egna kretsen och arbeta med en så öppen rekryteringsprocess som möjligt.  Även om vi tillsammans med ägare och nuvarande styrelse har ett stort kontaktnät så kan vi aldrig garantera att det inkluderar alla som matchar rollen perfekt, därför anser vi att även annonsering är ett viktigt komplement till search och kontakter i olika nätverk.

Just nu söker vi på Norén och Lindholm en ny Styrelseordförande som vill leda oss framåt på vår tillväxtresa!
Är du den vi söker? Ansök positionen genom enkäten nedan:

Enkät till Styrelseordförande