Organisationsutveckling

EN MEDVETEN ORGANISATION

HÅLLBAR FÖRÄNDRING
Norén & Lindholms uppdrag är bistå med kompetens, metoder och genomförande för att underlätta arbetet i ett kommande förändringsarbete. Med utvecklade metoder bidrar vi med struktur och förändringsledning som medvetandegör och lyfter upp processen på ett påtagligt vis. Våra uppdragsgivare visar oss organisationens nuläge och dess nödvändiga läge för att kunna tackla de förändrande kravbilder man står inför.

VET VAD NI STÅR INFÖR
Vi har arbetat med olika förändringsprocesser sedan 2005. Vi besitter kunskap kring de utmaningar som människor ställs inför i en förändring och utveckling. Våra konsulter har egna erfarenheter och djup förståelse för organisationsförändringar och hur det kan påverka individer, grupper och prestationer. Vi ger våra uppdragsgivare vår totala uppmärksamhet där vi tillsammans arbetar fram ett praktiskt genomförbart innehåll och tillvägagångssätt.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Vårt arbete med förändringar varierar från omfattande förändringsprocesser på organisationsnivå, kompetensförsörjning och till individers attityder, farhågor, motivatorer, beteenden och trygghet. Vi arbetar professionellt med förändringsledning, oftast som coachingstöd för organisationens egna förändringsledare. Ägandeskapet för förändringsprocessen ligger alltid i organisationen.  Vi har mångårig erfarenhet från egna ledande befattningar vilket medför att vårt arbete startar tillsammans med ledningen i våra uppdrag.

VÅRT BIDRAG
Vårt värde blir synligt när det kommer till kompetensförsörjning och organisationsutveckling där vårt kunnande och mångåriga erfarenhet handlar om att tillsätta och utveckla människors medvetenhet i ansvarsbefattningar. I våra uppdrag skapar vi utveckling, ökad medvetenhet och konkreta resultat i organisationens interna processer såsom;

– ökad medvetenhet för strategiskt ledningsarbete och processtöd i förändringsarbete.
– ökad medvetenhet kring organisationens vision, värdegrund, beteende, strategier och målarbete.
– ökad medvetenhet inom kompetensförsörjning, kompetenskartläggning och utveckling av roll- och arbetsbeskrivningar.
– ökad medvetenhet för organisationens plattform för ledarskap och chefskap på grupp- och individnivå.