FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP MED RÄTT UTVECKLING

Vi tror på att framgångsrikt ledarskap byggs med medarbetarna. Tillsammans kan vi göra skillnad.

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

Kommunikativt ledarskap är en ledarutbildning som ger dig ökad förståelse kring vad du signalerar till din omgivning utifrån ditt beteende och dina behov som chef. Du kommer få tillgång till IDI-instrumentet som hjälper dig att förstå andra människors beteenden och hur du själv upplevs i olika situationer.

Framgångsrikt ledarskap handlar i grund och botten om kommunikation i möten mellan dig och andra. Att leda människor handlar till stor del om att bidra till att medarbetare presterar, utvecklas och mår bra som individ i din arbetsgrupp.

Att leda människor handlar också om att fatta beslut och visa på riktningar i det dagliga arbetet. Du kommer även att få en grundläggande förståelse för konfliktbeteenden.

Ledarutbildningen vänder sig till:
VD, personalchefer, linjechefer, regionchefer, projektledare, avdelningschefer och butikschefer.

Utbildningens mål:
Målet är att stärka dig i din roll som ledare. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den så ger utbildningen dig verktyg för att utveckla människors kompetens och engagemang kopplat till arbetsuppgifterna. Effektmålen beskrivs här:

  • Du blir effektivare i din roll
  • Du blir bättre på att samarbeta med andra
  • Du gör din omgivning bättre
  • Du blir mer effektiv att leda individer i din grupp

”Jag kommer ha stor användning av IDI-verktyget i mitt arbete som chef när det gäller egen
ledarutveckling, grupputveckling och konflikthantering. Bästa utbildningen jag varit på.
Den här utbildningen borde ALLA chefer få gå hos oss.”

UTBILDNINGSPROCESSEN

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett uppstartssamtal med utbildaren/handledaren. Förarbetet skickas till deltagaren via e-post.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen individuellt eller tillsammans med arbetskollegor i en ”företagsanpassad utbildning”. Det kommer att vara ett upplägg med ”hemprojekt” mellan träffarna.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och kursbeskrivning. Varje deltagare har tillgång till individuellt stöd och handledning i frågor som rör ledarskap.