FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP MED RÄTT UTVECKLING

Vi tror på att framgångsrikt ledarskap byggs med medarbetarna. Tillsammans kan vi göra skillnad.

KONFLIKTHANTERING FÖR CHEFER

Konflikthantering på arbetsplatsen är en av de situationer som många chefer kan känna viss olust inför då det är ett laddat ämne och som upplevs som energitagande oavsett om man är part eller medlar i en konfliktsituation. Konflikter handlar om både känslor och sak och bottnar ofta i att någon känner sig hotad eller kränkt.

Att konflikter kan vara ett känsligt ämne för många är förståeligt då de flesta chefer vi möter uppger att de önskar bli tryggare och bättre i att hantera konflikter i sin roll som chef. Konflikthantering för chefer är en chefsutbildning som ger dig ökad kunskap om konflikter, konfliktbeteenden och konflikthantering.

Här paketeras modern konfliktforskning i ett praktiskt upplägg där du själv jobbar med att förstå och praktiskt arbeta för att hitta hållbara lösningar som chef. Med stöd av beprövade metoder inom konflikthantering stärker du din kompetens för att bemöta och hantera konflikter på din arbetsplats.

Thomas Jordan, forskare i konflikthantering vid Göteborgs universitet, definierar konflikt så här:

”En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part har önskemål som känns
för betydelsefulla för att släppas och upplever sina möjligheter att få sina önskemål
tillgodosedda blockerade av motparten.”

Ledarutbildningen vänder sig till:
VD, personalchefer, linjechefer, regionchefer, projektledare, avdelningschefer och butikschefer.

Utbildningens mål:
Målet är att är att stärka dig i din roll som ledare. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den så ger utbildningen dig verktyg för att utveckla människors kompetens och engagemang kopplat till arbetsuppgifterna. Effektmålen beskrivs här:

  • Att lära sig arbeta med konfliktanalysens ABC
  • Att förstå konfliktutvecklingens olika steg
  • Lära känna olika konfliktstilar
  • Konfliktsamtalets delar
  • Konflikthantering som chef (medling)
  • Konflikthantering som part i konflikten

”Jag kommer ha stor användning av verktyget i mitt arbete som chef när det
gäller konfliktanalys, konfliktutveckling och konfliktsamtal.”

UTBILDNINGSPROCESSEN

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett uppstartssamtal med utbildaren/handledaren. Förarbetet skickas till deltagaren via e-post.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen individuellt eller tillsammans med arbetskollegor i en ”företagsanpassad utbildning”. Det kommer att vara ett upplägg med ”hemprojekt” mellan träffarna.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och kursbeskrivning. Varje deltagare har tillgång till individuellt stöd och handledning i frågor som rör ledarskap.