FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP MED RÄTT UTVECKLING

Vi tror på att framgångsrikt ledarskap byggs med medarbetarna. Tillsammans kan vi göra skillnad.

INDIVIDANPASSAT LEDARSKAP

Individanpassat ledarskap är en ledarutbildning som ger dig verktyg för att utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang mot självgående. I ledarutbildningen får du teoretisk kunskap och flera tillfällen för praktiskt träning av metoden för att tillämpa olika ledarstilar (ledarbeteenden) i syfte att möta medarbetarnas olika behov.

Utifrån forskning kring människors prestationsfaktorer får du fördjupade kunskaper kring motivation som drivkraft och modets betydelse för att utveckla engagemang. För att koppla på ditt praktiska ledarskap kommer du att arbeta med dina medarbetares arbetsbeskrivningar i syfte att skapa förankringar mellan chefsutbildningen och din vardag som chef.

Individanpassat ledarskap fokuserar på frågeställningar kring befogenheter, ansvar och information för att skapa bättre förutsättningar för trivsel och prestationer i din arbetsgrupp. Ledarutbildningen ger dig en ökad medvetenhet kring de faktorer som utvecklar dig själv och dina medarbetare.

Ledarutbildningen vänder sig till:
VD, personalchefer, linjechefer, regionchefer, projektledare, avdelningschefer och butikschefer.

Utbildningens mål:
Målet är att är att stärka dig i din roll som ledare. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den så ger utbildningen dig verktyg för att utveckla människors kompetens och engagemang kopplat till arbetsuppgifterna. Effektmålen beskrivs här:

  • Arbeta aktivt med företagets roll- och arbetsbeskrivningar.
  • Kartlägga medarbetarnas utvecklingsnivåer på arbetsuppgifter.
  • Att testa, utveckla och träna sig i att använda olika ledarstilar.
  • Att utveckla ett individanpassat ledarskap i det operativa ledarskapet.

”Den här utbildningen gav mig konkreta verktyg för att arbeta med grupputveckling

och mina medarbetare på individnivå. I min roll som chef har jag också fått träna mig att använda

 olika ledarstilar (ledarbeteenden). Bra med praktiska övningar för att förstå vad som

händer i olika situationer.”

(Johan Karlsson, Telenor Sverige AB)

UTBILDNINGSPROCESSEN

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett uppstartssamtal med utbildaren/handledaren. Förarbetet skickas till deltagaren via e-post.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen individuellt eller tillsammans med arbetskollegor i en ”företagsanpassad utbildning”. Det kommer att vara ett upplägg med ”hemprojekt” mellan träffarna.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och kursbeskrivning. Varje deltagare har tillgång till individuellt stöd och handledning i frågor som rör ledarskap.