Divisionschef till Svenska kraftnäts Systemdivision

Divisionen utövar systemansvaret och ansvarar för utveckling av stamnätet och design av elmarknaden.

Ansvaret omfattar daglig drift av stamnätet och att Sveriges elförbrukning är i balans varje sekund dygnet runt samt att reglerresurser finns tillgängliga för ett stabilt elkraftsystem på kort och lång sikt. Divisionen arbetar löpande med kraftsystemanalyser, framtidsscenarier, nätutredningar, nätplanering och samhällsekonomiska analyser för att möjliggöra framtida förstärkningar och utbyggnad av stamnätet för el. Divisionen har ett omfattande samarbete med övriga stamnätsoperatörer i Norden och inom EU.

Divisionen ansvarar även för utveckling och förvaltning av systemstöd för den operativa driften inklusive system för elektroniskt informationsutbyte för aktörer på elmarknaden. I uppgiften ingår även att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad elmarknadshubb. Utöver detta ansvarar Divisionen för teknikutvecklingsfrågor samt inriktning och samordning av Svenska kraftnät FoU-frågor.

Affärsverket genomgår en större intern förändring inom kultur och arbetssätt. För att klara omvärldsförändringar och externa förväntningar kommer innovation och digitalisering bli allt viktigare i vår verksamhet.

Dina arbetsuppgifter
Divisionschefens huvudsakliga ansvar är att strategiskt utveckla och driva divisionens verksamhetsområden. Divisionschefen leder en division med ca 200 medarbetare med f.n. två avdelningar vilka i sin tur består av flera enheter. I uppdraget ingår budget- och verksamhetsansvar för divisionen. En organisationsöversyn har påbörjats inom divisionen vilket kommer att medföra förändringar.

Divisionschefen ingår i verkets högsta ledningsgrupp och företräder Svenska kraftnät i olika externa forum såväl nationellt som internationellt. Befattningen är placerad i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du har en akademisk examen och ledarerfarenhet från större organisationer. Erfarenhet av att leda större utvecklings- och förändringsarbeten är viktigt samt erfarenhet av att leda och utveckla chefer på en strategisk nivå. Du har en god förståelse för energisektorn och dina kunskaper i svenska och engelska är mycket goda.

Har du arbetat i en ledande position inom energisektorn – särskilt el – och har erfarenhet av innovation och digitalisering är det meriterande.

Dina personliga egenskaper
Du är en stabil ledare med integritet och mod. Som person har du ett visionärt och strategiskt synsätt, ett brett perspektiv på frågor och kan tänka nytt. Du har ett uttalat utvecklingsfokus, både vad gäller verksamhet och personal.  En stark förmåga att skapa goda relationer och bygga team samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du leder, motiverar och delegerar genom tillitsbaserad styrning och skapar engagemang, delaktighet och samarbeten. Ditt beteende och naturliga sätt att vara är viktigt som kulturbärare.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är drygt 600 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.

Låter detta intressant?
Din intresseanmälan skickar du in genom att klicka här eller på knappen nedan. Frågor om tjänsten besvaras av Anna Hemmingsson hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88. Urvalet sker löpande fram till den 10 juni.

Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tfn 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tfn 010-475 82 91. 

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här