Underhållsingenjörer till Westinghouse

Som Underhållsingenjör är det positivt om du har tekniska erfarenheter och kunskaper. Denna kompetens behöver sedan kontinuerligt hållas uppdaterad och utvecklas genom att arbeta med ständiga förbättringar gällande utrustningar samt uppdatera och granska teknisk dokumentation.

Vår enhet för utrustningsförvaltningen behöver utöka sina resurser med ingenjörer som stöttar bränslefabriken. Enheten ansvarar för att produktionsutrustningen uppfyller önskade krav gällande funktionalitet, kapacitet och tillgänglighet.

Vårt team erbjuder dig en roll där du får förtroende och möjligheten att utvecklas på ett professionellt plan. Under senare tid har en förändring skett inom gruppen underhållsingenjörer, där man tidigare förväntades stötta i frågor gällande utrustning, dokumentation, säkerhet och produktionsteknik. Idag finns det olika huvudområden definierade, t.ex. verkstadssupport, teknisk dokumentation, EHS (Environment, Health and Safety) och Avfallshantering. Aktuellt behov gäller två personer inom området Verkstadssupport samt en person för Teknisk dokumentation.

Om tjänsten
Det handlar om att genomföra analyser, ta fram planer och åtgärdsförslag samt genomföra eller stötta arbete kring ändringar eller förbättringar för att utrustningen och tillhörande processer ska motsvara gällande kravbild. Underhållsingenjörer är ofta bollplank gentemot många andra avdelningar, t.ex. Underhåll, Hälsa, Miljö och Säkerhet, Kvalitet eller Produktion. Det innebär att du på egen hand eller tillsammans med andra tar fram;

  • Underhållsplaner
  • Reservdelar
  • Underhålls- och utrustningsinstruktioner
  • Serviceavtal m.m.

Vem är du
Som person är du ansvarsfull och har god vana att samordna människor. Du har god kännedom om industriella processystem, maskiner och projektering. Är flexibel och har inga svårigheter att kommunicera på svenska som på engelska. I grunden är du Civil- eller högskoleingenjör, med erfarenhet av produktion, teknik eller underhåll. Alternativt praktisk gymnasieexamen. En sista och önskvärd merit vore erfarenhet av teknisk dokumentation. 

Denna tjänst tillhör Teknikavtalet SI/Unionen/Ledarna.
Westinghouse Electric Company har ca 12 000 anställda i 15 länder. Westinghouse är pionjär och världsledande som leverantör av kärnkraftsanläggningar och -produkter och Westinghouseteknologin är basen för cirka hälften av världens kärnkraftverk i drift. I Västerås finns Westinghousegruppens kompetens- och utvecklingscentrum för kokvattenreaktortekniken och Bränslefabriken i Västerås är en av världens modernaste med tillverkning av bränslepatroner för både kokar- och tryckvattenreaktorer. Bolaget har byggt elva kärnkraftverk i Norden och levererar idag kärnbränsle och komponenter, ombyggnader, el- och kontrollsystem och service på marknaderna i Europa, USA och Asien.

Westinghouse har idag knappt 1 000 anställda i Västerås och Täby (WesDyne Sweden) och är en komplett leverantör av kärnkraftsteknologi med mer än 50 års framgångsrik erfarenhet inom branschen. Mångfald och olikheter berikar vårt globala företag. För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.Läs gärna mer på www.westinghousenuclear.com ellerwww.westinghousenuclear.com/sweden

Låter detta intressant för dig? 
Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan, senast 31 maj. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Lisa Tojkander hos Norén & Lindholm på 021 – 81 18 88. 

Är du intresserad av tjänsten men saknar CV? Med endast mobilen kan du snabbt och enkelt påbörja din ansökan via vår snabbansökan. Visa ditt intresse så är chansen större att jobbet blir ditt! 

lkommen!