RÄTT LÖSNINGAR VID BEHOV

Vi har interimskonsulter med spetskompetens som kan hjälpa er under kortare utvecklingsfaser, vid oväntade förändringar eller andra tillfälliga behov.

TILLFÄLLIGT BEHOV – RÄTT INTERIMSLÖSNING

Det finns många orsaker till att företag eller organisationer har ett tillfälligt personalbehov av en VD, chef eller specialistkompetens. Det kan vara arbetstoppar, omorganisationer, hastigt uppkomna personalförändringar, föräldraledighet, samgående eller uppköp. Tjänsterna som bemanningsföretag eller konsultbolag erbjuder går oftast under namnet bemanning, hyrköp, interim eller konsultuppdrag. Vi kallar det interimslösningar.

Varför använda N&L som partner för interimslösningar?

Vi har under lång tid hjälpt våra kunder med chefs- och specialistrekryteringar och ur detta växte det fram ett behov hos våra kunder att även N&L kunde hjälpa till med tillfälliga lösningar innan rekryteringen var klar. Idag är detta ett eget affärsområde hos N&L.

Vår ambition är att alltid hjälpa våra kunder på ett personligt, snabbt, flexibelt och hängivet sätt. Varje kundförfrågan och uppdrag är unikt. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att kunna erbjuda den bästa lösningen vid varje enskild förfrågan

VI HAR INTERIMSKONSULTER FÖR DE FLESTA BEHOV

N&L har idag konsulter med kompetens inom följande områden:

  • Företagsledning
  • Ekonomi
  • HR
  • Administration
  • Inköp
  • Marknad
  • Försäljning
  • Teknik
  • Produktion