Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vi är samtidigt en av Sveriges  
största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår  
verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som  
erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Välkommen! 
Gruppchef Ekonomiadministration
Vi söker nu en gruppchef till Ekonomiadministration på Riksbyggen servicecenter i  
Västerås, med ansvar för avisering och inkasso.  
 
Inom Riksbyggen servicecenter finns tre geografiska enheter. Bostadsadministration, Ekonomiadministration och Redovisning i Västerås, Kundtjänst i Kalmar samt Personaladministration i Östersund. 
 
Vad ska du göra?  
Som gruppchef är du delaktig i uppbyggnad och utveckling av verksamhetsområdet. Du ansvarar för att processerna i din grupp fungerar enligt uppsatta rutiner och för arbetet med ständiga förbättringar av dessa. Du har personalansvar för medarbetare som du leder och coachar. I ditt ansvar ingår att löpande följa upp att gruppen levererar enligt uppsatta mål. Du genomför medarbetar-, coach- och lönesamtal. Du har budget och  
resultatansvar för din arbetsgrupp.  
 
Du ingår i ledningsgruppen för Ekonomiadministration och bidrar på så sätt till servicecentrets utveckling och ansvarar för att Riksbyggens policys, mål, riktlinjer och rutiner följs i den dagliga verksamheten.  
 
Vem är du?  
Du har ledarerfarenhet och en för uppgiften relevant utbildning. Som person är du proaktiv, strategisk, målinriktad och tydlig kring målsättningar och förväntningar på medarbetare och verksamhet. Du kommunicerar detta på ett sätt som skapar en öppen atmosfär. Du bidrar till att skapa engagemang och delaktighet så att medarbetarna kan och vill använda och utveckla sin fulla potential. Du är social, självständig, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du delar Riksbyggens grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människan i centrum och att verka för en hållbar utveckling.  
 
Vi ser gärna att du har kunskaper eller erfarenheter från avisering, kundreskontra och inkasso. Erfarenhet från arbete som chef för en grupp/avdelning på ett shared service center är också meriterande.  
 
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. 
 

Låter detta intressant för dig?

Välkommen med din ansökan senast den 27 augusti 2017. Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se under Jobb & Karriär senast 2017-08-27. Frågor om tjänsten besvaras av Norén & Lindholm på 021-81 18 88. 
Sök tjänsten