Westinghouse Electric Company är ett globalt företag med cirka 12 000 medarbetare i 18 länder. Vi är pionjär och världsledande inom kärnkraftsteknologi och levererar allt ifrån kärnkraftsanläggningar till produkter och tjänster för kärnkraftsindustrin. Vår teknik ligger till grund för närmare hälften av världens alla kärnkraftverk för elproduktion och i Sverige har vi byggt samtliga kommersiella kärnkraftverk i drift. Vi är idag närmare 1000 medarbetare i Sverige i Västerås och Täby (WesDyne Sweden AB).  
 
Mer info:  
UH-planerare till Westinghouse
Enheten BNA, Underhåll mot uranförande verkstäder, behöver ersätta en vakans gällande rollen som Underhållsplanerare som stöttar de uranförande verkstäderna. Tjänsten har huvudområdet Kutsverkstäderna, men stöd behövs även mot andra områden kring de uranförande verkstäderna.  
 
Under senare år har en förändring skett inom Underhållsstaben. Antal UH-planerare har utökats samt deras bakgrund är nu i större utsträckning praktisk jämfört med tidigare.  
 
Underhållsplanerarna är nyckelpersoner inom underhållsgruppen och förväntas vara ett stöd för teknikerna samt verka för att ständiga förbättringar genomsyrar verksamheten. Under senare år har Underhållsplanerarna fungerat som ändringsorderledare samt blivit mer involverade i våra investeringsprojekt samt tvärfunktionella arbetssätt (Fokusgrupp).  
 
Dina arbetsuppgifter  
Du förväntas ta fram och revidera underhållsplaner samt genomföra eller stötta arbetet kring identifierade ändringar/förbättringar för att utrustningen och tillhörande processer ska motsvara gällande kravbild. Vidare så kommer du på egen hand och/eller tillsammans med andra ta fram eller revidera: reservdelsbehov, UH- och utrustningsinstruktioner, serviceavtal samt säkerställa att utrustning hanteras med beaktande av t.ex. strålsäkerhet, arbetarskydd och miljöpåverkan. Underhållsplanerare är ofta bollplank gentemot tekniker och operatörer.  
 
Underhållsplanerare bereder arbetsordrar där stor vikt läggs på planering av ett säkert genomförande.  
 
Beroende på uppgiftens karaktär och resurstillgång för tillfället kan du ha olika roller i ditt arbete t.ex. utförare, ändringsorderledare, projektmedlem alternativt beställare mot andra interna enheter eller externa leverantörer. Det dagliga arbetet leds och fördelas tillsammans med koordinatorer för tekniker och entreprenörer. Underhållsplanerare arbetar även i nära samarbete med utrustningsansvarig för respektive verkstad (anläggningsägaren).  
 
Dina kunskaper  
Som Underhållsplanerare behöver du ha grundläggande teknisk kompetens och goda praktiska färdigheter.  
 
Utbildning
Praktisk gymnasieexamen kompletterat med längre erfarenhet av tekniskt arbete med stora inslag av förbättringsarbete och löpande uppföljning och samordning.  
 
Övriga kunskaper:  
• Du är en ansvarstagande person med god vana av att samordna människor för att lösa uppgifter/uppdrag.  
 
• Du är även noggrann, har ett strukturerat arbetssätt, är flexibel samt har en god dokumentationsförmåga. Förståelse av nyttan med spårbarhet är viktig.  
 
• Du tycker om ett högt tempo och har ett engagerande/entusiasmerande sätt.  
 
• Du kommunicerar flytande på svenska och hanterar bekvämt engelska både i tal och skrift .  
 
• Du har goda kunskaper i Office paketet och längre erfarenhet av arbetsordersystem.  
 
• Du har god kännedom om industriella processystem och komponenter. Erfarenhet kring system och komponenter inom Kutsverkstaden (pressar, ugnar och slipar) eller Konverteringen (pumpar, ventiler, ugnar) är meriterande. Även erfarenhet av ventilation, pneumatik eller mekanisk bearbetning är av intresse.  

Låter detta intressant för dig?
Din ansökan skickar du in genom att klicka på knappen nedan, senast den 20 augusti 2017. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Norén & Lindholm på 021-81 18 88.


Sök tjänsten