Westinghouse Electric Company är ett globalt företag med cirka 12 000 medarbetare i 18 länder. Vi är pionjär och världsledande inom kärnkraftsteknologi och levererar allt ifrån kärnkraftsanläggningar till produkter och tjänster för kärnkraftsindustrin. Vår teknik ligger till grund för närmare hälften av världens alla kärnkraftverk för elproduktion och i Sverige har vi byggt samtliga kommersiella kärnkraftverk i drift. Vi är idag närmare 1000 medarbetare i Sverige i Västerås och Täby (WesDyne Sweden AB).  
 
Mer info:              
www.westinghousenuclear.com/sweden                          
Teknikstöd till Westinghouse
Enheten BNA, Underhåll mot uranförande verkstäder, behöver utöka sina resurser gällande teknikstöd som stöttar de uranförande verkstäderna. Behov finns för två stycken tjänster med huvudområdena BSC - Avfallshantering med tillhörande processer samt BPK - Konvertering.  
 
Under senare år har en förändring skett inom gruppen teknikstöd, där man som individ tidigare förväntades stötta i de flesta frågor gällande t.ex. utrustning, dokumentation, säkerhet och produktionsteknik. För att underlätta utökning av gruppen teknikstöd finns olika huvudområden definierade, t.ex. Verkstadssupport, Säkerhetsdokumentation och EHS (Environment, Health and Safety). Detta har nu kompletterats med området Avfallshantering. Även fortsättningsvis så innebär rollen Teknikstöd en stor bredd vad gäller tekniska arbetsuppgifter, men tyngdpunkten kan variera beroende på roll och individ.  
 
Dina arbetsuppgifter  
Du förväntas genomföra analyser, ta fram planer och åtgärdsförslag samt genomföra eller stötta arbete kring identifierade ändringar/förbättringar för att utrustningen och tillhörande processer ska motsvara gällande kravbild. Graden av delaktighet varierar och kan vara allt från enklare granskning till att leda hela ändringsarbetet. Teknikstöd är ofta även bollplank gentemot många andra avdelningar, t.ex. BN, BF BS, BQ eller BP. Till exempel innebär det att på egen hand och/eller tillsammans med andra ta fram: UH-planer, reservdelar, UH- och utrustningsinstruktioner, serviceavtal och att säkerställa att utrustning hanteras med beaktande av t.ex. strålsäkerhet, arbetarskydd och miljöpåverkan. Vidare så ska ett teknikstöd fortlöpande utbilda underhållspersonal, operatörer och annan relevant personal inom området.  
 
Inom området Avfallshantering ingår även att arbeta långsiktigt med kostnadseffektivisering och riskreducering kring vårt avfall. För att möjliggöra detta krävs löpande ekonomisk uppföljning vad gäller budget och prognoser sett till utrustningsdelen kring avfallshanteringen.  
 
Som teknikstöd behöver du ha grundläggande teknisk kompetens. En målsättning som finns är att bli systemändringsbehörig, vilket kräver ett målinriktat arbete i drygt två år. Denna kompetens behöver sedan kontinuerligt hållas uppdaterad genom att arbeta med ändringsorder och att uppdatera/ta fram/granska säkerhetsdokumentation.  
 
Beroende på uppgiftens karaktär och resurstillgång för tillfället kan du ha olika roller i ditt arbete t.ex. utförare, projektledare, projektmedlem alternativt beställare mot andra interna enheter eller externa leverantörer. Det dagliga arbetet leds och fördelas av utrustningsansvarig eller systemansvarig för respektive verkstad.  
 
Dina kunskaper  
Civil- eller högskoleingenjör, med dokumenterad erfarenhet av produktion, teknik eller underhåll. Alternativt praktisk gymnasieexamen kompletterat med längre erfarenhet av tekniskt arbete med stora inslag av förbättringsarbete och löpande uppföljning och samordning.  
 
Övriga kunskaper:  
• Du är en ansvarstagande person med god vana av att samordna människor för att lösa uppgifter/uppdrag.  
 
• Du är även noggrann, har ett strukturerat arbetssätt, är flexibel samt har en god dokumentationsförmåga.  
 
• Du tycker om ett högt tempo och har ett engagerande/entusiasmerande sätt.  
 
• Du kommunicerar flytande på svenska och engelska både i tal och skrift och har goda kunskaper i Office paketet.  
 
• Det är meriterande med erfarenhet av WSEs arbete med säkerhetsdokumentation i allmänhet och HAUS i synnerhet.  
 
• Det är meriterande med arbete kring de uranförande verkstäderna på WSE.  
 
• Det är meriterande med erfarenhet av arbete i arbetsordersystem, företrädesvis SAP.  
 
• Du har god kännedom om industriella processystem och komponenter. Erfarenhet kring system och komponenter inom Kutsverkstaden eller Konverteringen är meriterande.  
 
• Det är meriterande med innehav av systemändringsbehörighet.  
 

Låter detta intressant för dig?
Din ansökan skickar du in genom att klicka på knappen nedan, senast den 20 augusti 2017. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Norén & Lindholm på 021-81 18 88.


Sök tjänsten